Suosikit

Vesitaloushankkeet kaava-alueella

Eräitä vesi- ja rantarakentamiseen liittyviä asioita säädetään myös kaavoituksella ja kaavamääräyksillä, kunnan rakennusjärjestyksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) ja vesihuoltolain (VHL, 119/2001) säännöksillä. Hulevesien järjestämistä asemakaava-alueella säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa (luku 13 a), vesihuoltolaissa (13§) sekä kuntien rakennusjärjestyksissä ja kaavoituksella.

Osa toimenpiteistä on rakennusjärjestyksen mukaisesti lupa- tai ilmoitusvelvollisia.

Rakentamisen määräykset - Lappeenranta 

Rakennusvalvonta - Lemi

Rakennusjärjestys - Taipalsaari

Rakennustarkastus - Savitaipale