Suosikit

Ikäihmisten asumisen kehittäminen

Tervetuloa hankkeen nettisivuille! 

Tämä hanke on päättynyt.

Hankkeen toteutus

Hanke oli Ympäristöministeriön rahoittama hanke, jonka toteutuksesta vastasi kaupunkisuunnittelun vastuualue. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Lappeenrannan kaupungin, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, muiden palveluntuottajien ja asiantuntijoiden kanssa. Hankkeelle nimettiin monialainen ohjausryhmä, johon kuului edustajia kaupungin eri vastuualueilta (kaupunkisuunnittelu, kadut ja ympäristö, maaomaisuuden hallinta ja rakennusvalvonta sekä konsernihallinto). Lisäksi ohjausryhmään kuului edustajia vanhusneuvostosta, Etelä-Karjalan hyvinvointialueelta ja asumispalveluiden tuottajilta. Ikäihmisten asumisen kehittämisstrategia toteutetaan osana Lappeenrannan kaupungin asuntopoliittista ohjelmaa. Hanke on Lappeenrannan kaupungin LPR 2037 strategian mukainen kehittämishanke.

Hankkeen tavoitteet: dataa ja kehittämisen ideoita

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli parantaa ikäihmisten asuinympäristöjen toimivuutta, turvallisuutta ja palveluiden saatavuutta ottamalla huomioon mm. esteetön ympäristö ja yhteisöllisyys. Hankkeessa laadittiin selvitys ikäihmisten asumisen nykytilasta hyödyntämällä mm. Tilastokeskuksen aineistoja, ikääntyneille suunnattua asukaskyselyä ja asiantuntijahaastatteluja. Nykytila-analyysien tulosten perusteella laadittiin kehittämisen ideoita ja toimenpide-ehdotuksia. Kehittämishankkeen aineisto ja johtopäätökset otetaan huomioon Lappeenrannan asuntopoliittisen ohjelman suunnittelussa. Hankkeesta saatuja tietoja ja aineistoja voidaan hyödyntää jatkossa myös yleis- ja asemakaavasuunnittelun sekä palveluverkkosuunnittelun tukena. 

Tulokset

Voit tutustua hankkeen loppuraporttiin sekä vanhusneuvoston työpajan ja asukaskyselyn tuloksiin. 

 

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Loppuraportti_31.08.2023.pdf .pdf 15.9.2023
Asukaskyselyn ja vanhusneuvoston työpajan tulokset.pdf .pdf 15.9.2023

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma (2020-2022)

Ikäihmisten asumisen kehittämishanke on osa osa ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa, jossa tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumisoloja ja ja vastata ikäihmisten muuttuviin asumisen tarpeisiin. Lappeenrannan hanke kestää kesäkuun 2023 loppuun asti.

Ympäristöministeriön logo.

Yhteystiedot

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota meihin rohkeasti yhteyttä! 

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, 040 653 0745 maarit.pimia@lappeenranta.fi

Yleiskaavasuunnittelija Kasperi Lopperi, 040 631 8813 kasperi.lopperi@lappeenranta.fi

 

Tämä sivusto on rakenteilla. Tutustu ajankohtaisiin kaupunkisuunnittelun verkkosivuihin tämän linkin kautta.