Suosikit

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä tulee noudattaa kouluaikana, koulualueella ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä olosuhteissa (PoL 29§).

1§ Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti

 • Noudatan hyviä käytöstapoja
 • Käytän asiallista kieltä.
 • Olen ystävällinen, otan muut huomioon ja muistan kannustaa toisia.
 • En kiusaa enkä salli kiusaamista.
 • Olen reilu kaveri. Otan kaikki mukaan toimintaan.

2§ Huolehdin koulutyöstäni

 • Annan työrauhan itselleni ja muille.
 • Huolehdin omista koulutavaroistani.
 • Otan tarvittavat kouluvälineet mukaan oppitunneille.

3§ Noudatan Kasukkalan koulussa sovittuja tapoja.

 • Kuuntelen ja noudatan henkilökunnan antamia ohjeita. Kunnioitan toisia.
 • En koske luvatta toisen omaisuuteen.
 • Käsittelen huolellisesti koulun omaisuutta. Mikäli rikon tai vahingoitan jotain, olen velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamani vahingot.
 • Huolehdin ympäristöstäni.
 • Ruokaillessani noudatan hyviä tapoja.
 • Välitunneilla noudatan välituntisääntöjä.
 • Toimin ja liikun koulupäivän aikana niin, etten aiheuta häiriötä tai vaaraa itselleni tai muille.
 • Käytän mobiililaitteita vain opettajan ohjeiden mukaan.
 • Wc-tiloissa noudatan siisteyttä ja hygieniaa enkä oleskele niissä asiattomasti.
 • Koulupäivän aikana pysyn koulualueella.
 • Koulumatkalla ja -kuljetuksessa noudatan liikennesääntöjä ja käyttäydyn asiallisesti.
 • En tuo kouluun tulentekovälineitä, teräaseita tai muita esineitä, jotka voivat olla vaaraksi itselleni tai muille.