Suosikit

Koulusegregaation vähentäminen

Kolme lasta pyöräilee laivojen vieressä kohti Lappeenrannan satamatoria.

Tervetuloa hankkeen nettisivuille!

Täällä pääset seuraamaan hankkeen etenemistä: mitä on meneillään, mitä olemme jo tehneet ja mitä on vielä tulossa. 

Mie tahon lähikouluun! – Analytiikan ja yhteistyömallin kehittäminen koulusegregaation vähentämiseksi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, johon osallistuu yhteensä yhdeksän kuntaa eri puolilta Suomea.

Päätavoitteena hankkeessa on vahvistaa kaupungin eri toimialojen välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana kehitetään tietojen analysointimalli, jonka avulla tunnistetaan ja tarkkaillaan alueellista eriytymistä kaupungin eri alueilla. Samalla kehitetään kaupungin tiedolla ohjaamista koulusegregaation vähentämiseksi ja estämiseksi sekä kaupunkisuunnittelulla että perusopetuksen suunnittelulla ja toteutuksella.

Alun perin kaksivuotiselle hankkeelle myönnettiin huhtikuussa 2023 jatkoa, jonka ansiosta hankeaika tulee jatkumaan vuoden 2025 loppuun asti.

Mitä tähän mennessä on tehty?

Hankeajan alkupuolisko on käytetty koulusegregaation tutkimiseen. Hankkeessa on tarkasteltu laajasti erilaisia aineistoja, muun muassa väestömittareita, rakennuskantaa koskevia aineistoa, koulujen osallistumisastetta sekä oppimistuloksia.

Tilastoaineistojen lisäksi hankkeen aikana on järjestetty asiantuntijahaastatteluja, joissa eri alojen asiantuntijoilta pyydettiin näkemyksiä alueellisiin eroihin sekä asuinalueiden maineeseen eri puolilla kaupunkia. Näiden lisäksi jo useamman kyselyn avulla on kerätty tietoa siitä, millaisia mielikuvia kouluista ja kaupungin asuinalueista peruskoululaisten, esikoululaisten ja yksityiskoululaisten huoltajilla on. Lyhyt kysely järjestettiin myös yläkoululaisille. Tähän mennessä pidettyihin kyselyihin on saatu yhteensä yli 2 300 vastausta! Suuret kiitokset kaikille vastanneille.

Missä mennään nyt? 

Aineiston kerääminen jatkuu keväällä 2024 edelleen. Viimeisimpänä on pidetty varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille kohdistettu kysely, jolla selvitettiin perheiden muuttopäätöksiä.

Kaikesta hankkeessa koostetusta aineistosta on tarkoitus kerätä tietopaketti, jota tullaan myöhemmin käyttämään apuna eriytymistä ennaltaehkäisevässä kaupunkisuunnittelussa.

Mikä ihmeen koulusegregaatio?

Tutustu aiheeseen tarkemmin YLE:n artikkelissa ja 8 minuuttia -ohjelmassa (11.8.2022) tämän linkin kautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote koulusegregaation vähentämiseksi kaupunkisuunnittelun keinoin (26.11.2021) aukeaa tästä linkistä.

Yhteystiedot

Jos sinua askarruttaa jokin Mie tahon lähikouluun! -hankkeeseen liittyen, niin otathan rohkeasti yhteyttä:

Yleiskaavasuunnittelija Henna Kukkola
040 158 8276 henna.kukkola@lappeenranta.fi