Suosikit

Olli Hirvonen on kulkenut läpi strategiaprosessin ja pitää lopputulosta hyvänä

Kaupungininsinööri Olli Hirvonen tuli kaupungille töihin vajaa viisi vuotta sitten. Tervetuliaisiksi hän oli mukana joissain työpajoissa liittyen Lappeenranta strategia 2033. Se jäi kuitenkin vähän etäiseksi kokonaisuutena.

-Tämä uusi LPR2037-strategia tuntuu olevan selkeämpi ja helpommin seurattava kuin se aiempi, hän arvelee.

-Tietenkin täytyy muistaa, että silloin edellisen strategian sitouttamisen aikana olin juuri tullut taloon, eikä minulla ollut sellaista määrää taustatietoa kuin nyt.

Hirvonen osallistui LPR2037-strategian valmisteluun alusta alkaen. Hän pitää hyvänä asiana, että sidosryhmät otettiin laajasti mukaan heti alkumetreillä. Työpajoissa myös henkilöstöstä jokaisella oli mahdollisuus tuoda esiin itselleen tärkeitä asioita ja katsella myös kokonaisuuksia.

-Tietenkin meistä jokainen tarkastelee strategiaa ja sen tavoitteita ennen kaikkea oman organisaationsa kannalta ja siksi onkin hyvä, että sitä käydään läpi kaikilla tasoilla, hän sanoo.

-Meillä Kadut ja ympäristö -vastuualueella ollaan jo aika pitkällä ja valtuustoon sekä lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet ovat jo valmiina ja hyväksytty. Seuraavana käyn itse hyväksytyt tavoitteet henkilöstölle läpi.

Kaupungininsinööri Olli Hirvonen

Auttaa suunnittelussa ja johtamisessa

Erityisesti Hirvonen pitää siitä, että strategiaan otettiin ensimmäistä kertaa mukaan arvot.  Hänellä on kaikkiaan 87 alaista ja ne auttavat – kolmen strategiakärjen ja niiden täsmennysten lisäksi – viemään strategia jokaiselle.

-Meillä strategian toteutumista seuraa puolisen tusinaa esimiestä, eli pidän tärkeänä asiana sitä, että jokainen tiiminvetäjä vie tavoitteet ja arvot sekä niiden konkreettisen käsittelyn jokaisen työntekijän arkeen yhteisissä kokouksissa sekä sitten kehityskeskusteluissa.

-Kun toimintaa tarkastellaan ja suunnitellaan arvojen kautta, niistä tulee oikeasti työtä ohjaavia, eivätkä ne jää tyhjiksi toiveiksi.

Hirvonen pitää strategiaa siis kaiken kaikkiaan onnistuneena ja löytää siitä helposti myös omaa toimintaansa rytmittävää ja tavoitteellistavaa sisältöä. Strategian tavoitteet on vastuualueella määritelty perustoiminnan pohjalta. Hänen mielestään on hyvä, että näin tulee myös perustoimintaa mitattua ja sitä kautta kehitettyä. Huono asia on se, että kehittämiseen ei ole juurikaan rahaa.

-Meillä hoidetaan kehittämistä aika paljon erilaisilla hankkeilla, mikä tuo oman tvistinsä tekemiseen, sanoo Hirvonen.

-Käytämme hankerahoitusta ikään kuin perusrahoituksen lisänä ja siihen liittyy omanlaisia riskejä: kun hanke loppuu, jonkun pitää ottaa toiminta haltuun tai toteuttaa tarvittavat muutokset. Lisäksi perusrahoituksesta tulee löytyä omarahoitusosuudet hankkeille. Jos hankkeita ei suunnitella huolellisesti, niistä seuraa enemmän ylimääräistä työtä kuin pysyvää hyötyä.

Insinöörinä Hirvonen kannattaa organisaation prosessien kuvaamista, läpikäymistä ja kehittämistä. Kadut ja ympäristö vastuualueella on Hirvosen aikana kuvattu prosessit läpi ja pyritään niitä kehittämään siihen suuntaan, ettei toiminta ole sidoksissa henkilöihin tai hankkeisiin.

-Kun prosessit on kunnossa ja jokainen tietää tehtävänsä kokonaisuudessa ja jokaisen sijaisuudet on mietitty, ei yhden palasen puuttuminen aiheuta katastrofia, vaan prosessi jatkuu kuten pitää.

Julkaistu 11.2.2022