Suosikit
Palvelu

Kirjastopalvelut

Kirjastossa voit lukea ja lainata kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia ja erilaisia esineitä. Kirjaston tiloissa voit opiskella, harrastaa ja oleskella, saada neuvontaa tai osallistua opastuksiin, tapahtumiin ja näyttelyihin. Kirjastoissa käytössäsi on langaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat. Voit käyttää myös digitaalisia aineistoja kuten e-kirjoja, e-lehtiä, e-musiikkia ym. Oman kirjaston kautta saat teoksia myös Monikielisestä kirjastosta, lukemisesteisten Celia-kirjastosta ja Viittomakielisestä kirjastosta.

Ehdot ja kriteerit

Kirjastoa voivat käyttää kaikki, lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, jonka saat ensimmäisen kerran ilmaiseksi kaikista kirjastoista.

Kirjastossa voit vierailla vapaasti ja käyttää aineistoja, kuten lehtiä, kirjoja ja digitaalisia aineistoja, sähköisiä lehtiä ja tietokantoja. Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti, jonka numero yhdessä henkilökohtaisen PIN-koodin kanssa toimii tunnisteena käytettäessä sähköisiä palveluja. Kaikilla kirjastoilla on omat käyttösääntönsä. Niissä määritellään käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Toimintaohje

Kirjastokortin saat henkilökohtaisesti kuvallisen henkilöllisyystodistuksen esittämällä. Kirjastokortin voi tilata myös verkosta, jolloin henkilöllisyys on todistettava korttia noudettaessa.

Kirjastokortin ja henkilökohtaisen PIN-koodin voit hankkia lähimmässä kirjastossa. Kirjasto voi antaa kortin oman kunnan tai oman kirjastoyhteenliittymän aineistojen lainaamista varten.

Kun haet korttia, ota mukaan henkilöllisyystodistus, passi tai poikkeustapauksissa muu viranomaisen antama henkilökortti. Korttia et voi hankkia ilman henkilökohtaista käyntiä. Lapsen kirjastokorttia varten tarvitaan hakemus huoltajalta.

Maksullisuuden tiedot

Kirjastopalveluiden käyttö on maksutonta. Maksuja voi kertyä esim. myöhästymismaksuista. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Tarkista maksut kirjastostasi.

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen, kirjastossa oleskelu sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Esimerkiksi kaukolainoista, kopioista, kokoontumistilojen käytöstä saatetaan periä maksu. Nämä selviävät kunkin kunnan kirjaston käyttösäännöistä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Siellä on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voit tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voit opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä. Kirjastoissa on käytössä langaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat. Monista kirjastoista saa lainaan myös erilaisia esineitä. Kirjastohenkilökunta auttaa ja neuvoo kaikissa kirjaston aineistoihin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Useimpien kirjastojen kokoelmiin kuuluu myös digitaalista aineistoa. Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalvelut Kirjastot.fi-sivustolla ovat kaikkien käytössä, samoin Kansalliskirjaston Finna.fi-palvelu. Oman kirjaston kautta voi tilata teoksia myös Monikielisestä kirjastosta ja näkövammaisten Celia-kirjastosta. Verkossa toimii myös Viittomakielinenkirjasto.fi.

Laki yleisistä kirjastoista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492