Suosikit

Meijän Cityn hyväksytty aineisto

Täällä voit tutustua tarkemmin Kaupunkikehtiyslautakunnan 16.6.2021 hyväksymän Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelman asiakirjoihin ja tausta-aineistoihin. Kehittämiskortteja K3 Marian aukio, K11 Keskuspuiston reunapysäköinti ja K15 Linnoituksen kärki ja Rapasaari sekä Rakennusten ja rakentamisen Cityn tavoitekarttaa on muutettu kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 16.6.2021 tehtyjen päätösten mukaisesti.

Selostus ja kehittämiskortit

Teemakortit

Tavoitekartat ja havainnekuvat

Työpajojen ja kyselyjen antia

Nykytilan analyysikartat

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Nykytilan analyysikartat syksy 2019.pdf .pdf 14.2.2023

Selvitykset