Suosikit

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 140 §, hallintolaki 62 a §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.

Päätökset näkyvät julkaistuina  https://kuntamfiles.saita.fi/WebPlugin/lappeenranta/3E6DB459-F398-4B56-B82B-85E82520303F -sivulla.

Päätösten latautuminen voi kestää muutaman sekunnin.

Katso viranhaltijapäätöksiä tästä