Suosikit

Lähiöhankkeen valmis aineisto

Täältä löydät hankkeen aikana valmistuneet asiakirjat.

Hankkeen alussa laadittiin nykytilan analyysi alueen rakenteesta ja asukkaista sekä analyysikarttoja eri teemoista.

Alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma, jossa on esitetty pitkän aikavälin yleispiirteinen tarkastelu koko alueelta. Kehittämissuunnitelma .ottaa huomioon alueen vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelma pyrkii tekemään alueesta houkuttelevan ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön myös tulevaisuudessa. Yhtenä lähtökohtana on ollut tutkia koko alueen asuntokannan monipuolistamista ja etsiä uusia nykyistä kaupunkirakennetta tiivistäviä rakentamispaikkoja.

Kehittämissuunnitelmaa täydentämään on laadittu kehittämiskortteja. Kortit on jaettu teemakortteihin ja kohdekortteihin. Korttien aihepiirit on valittu siten, että ne edustavat alueen ominaispiirteitä, ongelmakohtia tai alueen hyviä asioita. Korttien aihepiirit ovat nousseet esille myös hankkeen alussa tehdyssä lähtötietokyselyssä.

Hanke-esittely

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Hanke-esittely ja jatkotoimenpiteet asukastilaisuuden esitys 30.10.2023.pdf .pdf 1.11.2023

Kehittämissuunnitelmat

Kohdekortit

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
1 SAMMONTALO.pdf .pdf 5.2.2024
2 SAMMONTORI.pdf .pdf 5.2.2024
3 SAMMONLAHDEN UIMARANTA.pdf .pdf 5.2.2024
4 SAMMONLAHDEN RANTATONTIT.pdf .pdf 5.2.2024
5 ORKONIITYNKADUN RAKENTAMATON ALUE.pdf .pdf 5.2.2024
6 KOTANIEMI.pdf .pdf 5.2.2024
7 KOURULAN ALUEKESKUS.pdf .pdf 5.2.2024
8 LAVOLAN KOULUN ALUE.pdf .pdf 5.2.2024
9-23 KORTIT.pdf .pdf 5.2.2024

Teemakortit

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
ALIKULKUTUNNELIT.pdf .pdf 5.2.2024
ESTEETTÖMYYS.pdf .pdf 5.2.2024
HULEVESIRATKAISUT.pdf .pdf 5.2.2024
JALANKULUN JA PYÖRÄILYN VERKOSTO.pdf .pdf 5.2.2024
LIITO-ORAVAT.pdf .pdf 5.2.2024
OLESKELUALUEET.pdf .pdf 5.2.2024
OSALLISTAMINEN.pdf .pdf 5.2.2024
RAKENTAMISTA RAJOITTAVAT TEKIJÄT.pdf .pdf 5.2.2024
TAIDE.pdf .pdf 5.2.2024
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN.pdf .pdf 5.2.2024
VIHERVERKOSTO.pdf .pdf 5.2.2024

Palaute ja vastineet

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Palaute ja vastineet.pdf .pdf 2.11.2023

Taide

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Taidereittikartta.pdf .pdf 19.10.2023

Yhteenvedot kyselyistä

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
LÄHIÖ Lähtötietokyselyn tulokset.pdf .pdf 11.1.2023
LÄHIÖ Taideäänestyksen tulokset.pdf .pdf 11.1.2023

Nykytilan analyysit

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
LÄHIÖ Kaavojen viheralueet.pdf .pdf 11.1.2023
LÄHIÖ Rakennusten käyttötarkoitukset.pdf .pdf 11.1.2023
LÄHIÖ Rakennusten ikä.pdf .pdf 11.1.2023
LÄHIÖ Vapaa-aika ja liikkuminen.pdf .pdf 11.1.2023
Nykytila-analyysi.pdf .pdf 12.6.2023