Suosikit

Lähiöhankkeen valmis aineisto

Täältä löydät hankkeen aikana valmistuneet asiakirjat.

Hankkeen alussa laadittiin nykytilan analyysi alueen rakenteesta ja asukkaista sekä analyysikarttoja eri teemoista.

Alueelle on laadittu kehittämissuunnitelma, jossa on esitetty pitkän aikavälin yleispiirteinen tarkastelu koko alueelta. Kehittämissuunnitelma .ottaa huomioon alueen vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehittämismahdollisuuksia. Suunnitelma pyrkii tekemään alueesta houkuttelevan ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön myös tulevaisuudessa. Yhtenä lähtökohtana on ollut tutkia koko alueen asuntokannan monipuolistamista ja etsiä uusia nykyistä kaupunkirakennetta tiivistäviä rakentamispaikkoja.

Kehittämissuunnitelmaa täydentämään on laadittu kehittämiskortteja. Kortit on jaettu teemakortteihin ja kohdekortteihin. Korttien aihepiirit on valittu siten, että ne edustavat alueen ominaispiirteitä, ongelmakohtia tai alueen hyviä asioita. Korttien aihepiirit ovat nousseet esille myös hankkeen alussa tehdyssä lähtötietokyselyssä.

Hanke-esittely

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Hanke-esittely ja jatkotoimenpiteet asukastilaisuuden esitys 30.10.2023.pdf .pdf 1.11.2023

Kehittämissuunnitelmat

Kohdekortit

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
1 SAMMONTALO.pdf .pdf 8.6.2023
2 SAMMONTORI.pdf .pdf 8.6.2023
3 SAMMONLAHDEN UIMARANTA.pdf .pdf 8.6.2023
4 SAMMONLAHDEN RANTATONTIT.pdf .pdf 8.6.2023
5 ORKONIITYNKADUN RAKENTAMATON ALUE.pdf .pdf 8.6.2023
6 KOTANIEMI.pdf .pdf 8.6.2023
7 KOURULAN ALUEKESKUS.pdf .pdf 8.6.2023
8 LAVOLAN KOULUN ALUE.pdf .pdf 8.6.2023
9-23 KORTIT.pdf .pdf 19.10.2023

Teemakortit

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
ALIKULKUTUNNELIT.pdf .pdf 9.6.2023
ESTEETTÖMYYS.pdf .pdf 9.6.2023
HULEVESIRATKAISUT.pdf .pdf 9.6.2023
JALANKULUN JA PYÖRÄILYN VERKOSTO.pdf .pdf 9.6.2023
LIITO-ORAVAT.pdf .pdf 9.6.2023
OLESKELUALUEET.pdf .pdf 9.6.2023
OSALLISTAMINEN.pdf .pdf 9.6.2023
RAKENTAMISTA RAJOITTAVAT TEKIJÄT.pdf .pdf 9.6.2023
TAIDE.pdf .pdf 9.6.2023
TÄYDENNYSRAKENTAMINEN.pdf .pdf 9.6.2023
VIHERVERKOSTO.pdf .pdf 9.6.2023

Palaute ja vastineet

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Palaute ja vastineet.pdf .pdf 2.11.2023

Taide

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Taidereittikartta.pdf .pdf 19.10.2023

Yhteenvedot kyselyistä

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
LÄHIÖ Lähtötietokyselyn tulokset.pdf .pdf 11.1.2023
LÄHIÖ Taideäänestyksen tulokset.pdf .pdf 11.1.2023

Nykytilan analyysit

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
LÄHIÖ Kaavojen viheralueet.pdf .pdf 11.1.2023
LÄHIÖ Rakennusten käyttötarkoitukset.pdf .pdf 11.1.2023
LÄHIÖ Rakennusten ikä.pdf .pdf 11.1.2023
LÄHIÖ Vapaa-aika ja liikkuminen.pdf .pdf 11.1.2023
Nykytila-analyysi.pdf .pdf 12.6.2023