Suosikit

Katujen ja kaupunkiympäristön suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelun ja rakennuttamisen palveluyksikkö

Suunnittelu ja rakennuttamisen palveluyksikkö vastaa katujen, hulevesijärjestelmän ja puistojen suunnittelusta sekä niiden rakennuttamisesta tilaamalla tarvittavat palvelut.

Palveluyksikkö hoitaa katu- ja viheralueiden yleissuunnittelun, liikennesuunnittelun, toimivuustarkastelut, katu- ja puistosuunnitelmat sekä rakennussuunnittelut. Kohteet rakennutetaan urakoitsijoilla ja palveluyksikön projektipäälliköt valvovat kohteiden rakentamista. Lisäksi teemme työmaiden turvallisuusvalvontaa, laadimme maiseman – ja luonnon hoitosuunnitelmia sekä kehitämme ja ylläpidämme kaupungin viheralue- ja puurekisteriä.

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Katualueiden sekä viheralueiden suunnittelu aloitetaan jo kaavoituksen yhteydessä. Asemakaavassa määritellään kadun paikka, ja asemakaavan yhteydessä laadittavassa liikennesuunnitelmassa esitetään mm. miten katutila jaetaan eri liikennemuotojen kesken. Asemakaavassa osoitetulle katualueelle ja liikennesuunnitelman pohjalta laaditaan katu- ja liikennemerkkisuunnitelmat.

Liikenteen pienistä, yksittäisistä muutoksista (esim. liikennemerkkien sijoittamisesta, hidasteiden rakentamisesta) ei laadita erillistä katusuunnitelmaa. Niistä tehdään viranhaltijapäätökset, jotka noudattavat kaupunkikehityslautakunnan hyväksymiä periaatteita.

Yhdyskuntatekniikan työohjelman tavoitteena on edistää rohkeasti, yhdessä ja eteenpäin katsoen Lappeenrannan kaupunkistrategiassa esitettyjä tavoitteita. Huolehdimme toimivasta infrasta ja rakennamme viihtyisää, turvallista ja terveellistä asuinympäristöä. Kehitämme keskustan katu- ja viherympäristöä, samalla varmistaen kokonaisuuksien olevan toimivia ja turvallisia kaikille käyttäjille. Pyrimme, ettei katujen korjausvelka kasva ja liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus puolestaan paranee. Työohjelma osaltaan edistää ja toteuttaa kestävän liikkumisen ohjelmaa ja hulevesien hallinnan ohjelmaa.

Yhteystiedot

Sanni Simonen

Tuotantopäällikkö

sanni.simonen@lappeenranta.fi
040 158 2832