Suosikit

Uimavedet

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valvoo yleisten uimarantojen, uimahallien, kylpylöiden sekä muiden yleisten uima-altaiden uimaveden laatua. Valvonta perustuu terveydensuojelulakiin. 

Uuden yleisen uimarannan sekä uimahallin, kylpylän ja maauimalan perustamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä terveydensuojelulain nojalla.

Uimarannat

Yleiset uimarannat jaotellaan EU-uimarannoiksi ja pieniksi yleisiksi uimarannoiksi. EU-uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomainen odottaa huomattavan määrän ihmisiä uivan. Pieniksi yleisiksi uimarannoiksi luokitellaan uimarannat, joissa kunnan terveydensuojeluviranomaisen määrittelyn mukaan ei odoteta huomattavan määrän ihmisiä uivan. EU-uimarantojen uimaveden laatu luokitellaan neljään eri luokkaan Erinomainen – Hyvä – Tyydyttävä – Huono.

Yleisten uimarantojen vedenlaatua valvotaan säännöllisesti uimakaudella 15.6 - 31.8 otettavin vesinäyttein. Yleisiltä uimarannoilta otetaan kolme uimavesinäytettä uimakauden aikana, sekä EU-luokitelluilta Myllysaaren ja Sammonlahden uimarannoilta otetaan lisäksi yksi näyte ennen uimakauden alkamista. Mahdollisten ongelmien ilmetessä näytteenottoa ja tarkkailua tihennetään.

Uimavesistä tutkitaan suolistoperäistä saastumista osoittavat suolistoperäiset enterokokit ja E. coli – bakteerit sekä havainnoidaan syanobakteerien eli sinilevien esiintymistä. Uimavesinäytteiden tulokset löytyvät tiedotteista ja liitteistä sekä uimarannoilta. Leväkasaumien eli kukinnan esiintymistä on vaikea ennustaa ja hallita. Sinilevän määrä voi vaihdella nopeasti. Uimarin kannattaa arvioida silmämääräisesti uimaveden tila ennen uimista. Sinilevistä löytyy tietoa mm. Vesi.fi -verkkopalvelusta sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen nettisivuilta.

Uimarantojen kuntoa valvotaan säännöllisesti tehtävillä tarkastuksilla. Uimarannoilla tarkastetaan esimerkiksi uimaranta-alueiden ja oheistilojen siisteyttä. Yleisten uimarantojen kunnossapidosta vastaa ylläpitäjä.


Uimarantaluettelo

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (177/2008) yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta tuli voimaan 1.4.2008. Asetuksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo yleisistä uimarannoista, joissa arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita, ja joista on tehty terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus. Yleisö voi antaa kommentteja ja tehdä ehdotuksia Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle uimarantaluetteloon liittyen.

Uimarannat, joissa arvioidaan käyvän huomattava määrä uimareita (EU-uimarannat):

Myllysaari, Lappeenranta

Sammonlahti, Lappeenranta


Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (354/2008) pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta tuli voimaan 1.6.2008. Asetuksen mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava uimarantaluettelo pienistä yleisistä uimarannoista, joista on tehty terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus. Yleisö voi antaa kommentteja ja tehdä ehdotuksia Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle uimarantaluetteloon liittyen.

Pienet yleiset uimarannat:

Olkkolan uimaranta, Savitaipale 
Salmensillan uimaranta, Savitaipale

Konstun uimaranta, Taipalsaari 
Huhmarkallion uimaranta, Taipalsaari 
Kirkkorannan uimaranta, Taipalsaari

Kirkonkylän/Lahnajärven uimaranta, Lemi 
Kuukanniemen uimaranta, Lemi 

Lepolan uimaranta, Luumäki 
Taavetin uimaranta, Luumäki 
Kannuskosken uimaranta, Luumäki

Ahvenlampi, Lappeenranta (Joutsenon alue) 
Sappulanranta, Lappeenranta (Joutsenon alue) 
Rauhan uimaranta, Lappeenranta (Joutsenon alue)

Mattilan uimaranta, Lappeenranta 
Murheistenranta, Lappeenranta
Voisalmen uimaranta, Lappeenranta 
Kivisalmen uimaranta, Lappeenranta
Korkkitehtaanranta, Lappeenranta
Tyysterniemen uimaranta, Lappeenranta
Kuusimäen uimaranta, Lappeenranta

Lohkon uimaranta, Lappeenranta (Ylämaan alue)    

                              

Uimahallit ja – altaat

Uimahallien ja muiden yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua valvotaan säännöllisesti. Allasvedestä tutkitaan 4 – 52 näytettä vuodessa kävijämäärästä riippuen. Muita yleisiä uima-altaita ovat esimerkiksi hotellien, kylpylöiden ja kuntoutuslaitosten altaat.

Uima-allasvesistä tutkitaan mikrobiologinen laatu ja fysikaalis-kemialliset muuttujat, kuten esimerkiksi kloorin määrä ja pH. Lisäksi vauvauintien yhteydessä tutkitaan allasveden nitraattipitoisuus. Allasveden tutkimustulokset ovat nähtävillä uima-altaiden yhteydessä.

Ympäristötoimi valvoo säännöllisesti tarkastuksilla allasveden laatua ja tilojen hygieniaa.