Suosikit

Taidepainotteinen linja

Taidepainotteinen opetusryhmän sopii oppilaille, jotka ovat kiinnostuneita taiteen ja kuvien maailmasta. Painotustunneilla luodaan katsaus koko visuaalisen kulttuurin laajaan kirjoon ja perehdytään eri välineisiin, tekniikoihin ja materiaaleihin. Opinnot sisältävät taiteen soveltamista, käden ja silmän yhteistyötä ja tekemisen kautta oppimista. Tunneilla keskiössä ovat piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteiset teokset, askartelu, valokuvaus ja kuvankäsittely. Tuntien puitteissa osallistutaan projekteihin ja hankkeisiin myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Taidepainotteiseen opetusryhmään voi osallistua kaikilta luokilta, jolloin myös kaveritoiveiden huomioiminen on mahdollista. 

Taidepainotteista opetusta on 7. luokalla yksi vuosiviikkotunti sekä 8. ja 9. luokilla kolme vuosiviikkotuntia. Taidepainotteisen opetuksen oppilaille järjestetään myös kaksi pitkää (n. puolen tunnin mittaista) ohjattua välituntia viikossa. Välituntien aikana on mahdollista jatkaa omien töiden tekemistä, suunnitella yhteisprojekteja jne. Taidepainotteiseen opetukseen osallistuva oppilas osallistuu myös kaikille oppilaille yhteisille kuvataiteen tunneille. Taidepainotteiseen opetukseen osallistuva oppilas voi lisäksi valita 8. ja 9. luokilla kahden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisaineen.

 

Taidepainotteista opetussuunnitelmaa noudattavaan opetusryhmään otetaan enintään 23 oppilasta. Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. Maalausta, piirtämistä ja kolmiulotteista hahmottamista arvioivan testin tulokset.
  2. Arvonta testissä saman pistemäärän saaneiden kesken.

Soveltuvuuskokeeseen ei tule erillistä kutsua, vaan kaikki oppilaat osallistuvat kokeeseen. Soveltuvuuskokeen ajankohta ilmenee hakuoppaasta.

Oppilas saa soveltuvuuskokeessa tarvittavat materiaalit ja välineet käyttöönsä koululta.