Suosikit

Kaupunkivedet hallintaan Lappeenrannassa - KAUHA-hanke

Mikä?

Kaupunkivedet hallintaan Lappeenrannassa (KAUHA) on Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n yhteishanke, jonka tavoitteena on vähentää kaupunkivesien vesistöille aiheuttamaa kuormitusta.  

Miksi?

Hanke on tärkeää toteuttaa nyt, sillä rakennetusta ympäristöstä vesistöihin kohdistuvan kuormituksen voidaan odottaa lisääntyvän, ellei toimenpiteisiin ryhdytä. Kuormitusta voivat aiheuttaa niin jäteveden ylivuodot kuin haitallisia aineita sisältävät kaupunkialueen hulevedet, ja kuormitusta lisää verkostojen ikääntyminen, tiivistyvä kaupunkirakenne ja ilmastonmuutos. Kaupunkivesiä on tärkeää tarkastella kokonaisuutena. Tähän saakka toimenpiteitä on suunniteltu ja toteutettu erikseen jätevesille ja hulevesille.

Miten?

Hankkeessa tutkitaan kaupunkivesien aiheuttaman kuormituksen päästölähteitä ja vaikutuksia ja kartoitetaan hallintakeinoja. Hankkeen aikana kertyvää tietoa käytetään suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Hankkeessa kehitetyt menetelmät, työkalut ja toimintamallit ovat monistettavissa muidenkin kuntien käyttöön. 

Hankeaika: 1.1.2024 - 1.6.2025

Hankkeen perustiedot

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 120 000 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.​

Lisätietoja: https://ym.fi/vedenvuoro

 

Uutisia

 

Yhteystiedot

Mauri Backman

Suunnitteluinsinööri/Lappeenrannan kaupunki

mauri.backman@lappeenranta.fi

Päivi Kallio

Vesihuoltoinsinööri/Lappeenrannan Energiaverkot Oy

paivi.kallio@lreoy.fi

 

 

Lappeenranta logoLappeenrannan Energia logo