Suosikit

Kaupungin ja konsernin tunnusluvut

Kaupungin tuloslaskelman tunnusluvut

2023

2022

Toimintatuotot/toimintakulut, % 20,4 9,5
Vuosikate/poistot, % 183,6 181,7
Vuosikate, euroa/asukas 867,8 495,9
Asukasmäärä 73 016 72 675

Kaupungin rahoituslaskelman tunnusluvut

2023

2022

Toiminnan ja investointien rahavirta/kertymä 5 v 40,3 5,5
Investointien tulorahoitus, % 240,8 177,2
Laskennallinen lainanhoitokate 2,4 1,5
Laskennallinen lainanhoitokate (ilman konsernitiliä) 2,6 1,5
Kassan riittävyys, pv 91 27
Kassan riittävyys, pv (ilman konsernitiliä) 82 20
Asukasmäärä 31.12. 73 016 72 675

Kaupungin taseen tunnusluvut

2023

2022

Omavaraisuusaste, % 57,9 55,3
Omavaraisuusaste, % (ilman konsernitiliä) 58,9 56,3
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 94,2 50,7
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (ilman konsernitiliä) 90,3 48,8
Kertynyt yli/alijäämä, milj. euroa 138,2 108,9
Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas 1 892,5 1 498,3
Lainakanta 31.12., milj euroa 190,18 189,8
Lainakanta 31.12., milj euroa (ilman konsernitiliä) 180,0 180,0
Lainat, euroa/asukas 2 603,2 2 611,9
Lainat, euroa/asukas (ilman konsernitiliä) 2 465,2 2 476,8
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa 200,7 200,2
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa (ilman konsernitiliä) 190,6 190,4
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas 2 748,9 2 755
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa/asukas  (ilman konsernitiliä) 2 610,9 2 619,9
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 125,5 119,6
Asukasmäärä 31.12. 73 016 72 675

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

2023

2022

Toimintatuotot/toimintakulut, % 62,8 51,1
Vuosikate/poistot, % 145,9 158,8
Vuosikate, euroa/asukas 1 255 1 170
Asukasmäärä 73 016 72 675

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

2023

2022

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, milj euroa 55,9 40,3
Investointien tulorahoitus, % 148,0 135,8
Laskennallinen lainanhoitokate 1,6 1,5
Kassan riittävyys, pv 58 30

Konsernitaseen tunnusluvut

2023

2022

Omavaraisuusaste, % 46,3 41,9
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 130,0 75,7
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 206,2 176,5
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), euroa/asukas 2 824,3 2 428,1
Konsernin lainakanta 31.12., milj euroa 422,1 451,1
Konsernin lainakanta 31.12., euroa/asukas 5 780,5 6 207,5
Lainat ja vuokravastuut 31.12. milj. euroa 430,5 465
Lainat ja vuokravastuut 31.12. euroa/asukas 5 896,5 6 398
Lainasaamiset 31.12., milj. euroa 10,8 11,5
Asukasmäärä 31.12. 73 016 72 675