Suosikit

Vammaisneuvosto

Lappeenrannan vammaisneuvoston toimintasääntö 2021-2025

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vammaisneuvosto koostuu kaupungissa toimivien eri vammaisjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista edustajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen työntekijöistä.

Vammaisneuvosto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin, yhteistyöelin, jonka kautta saadaan vammaisten asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja päätöksentekoon muun muassa asioissa, joilla on vaikutusta vammaisen lappeenrantalaisen elinoloihin, hyvinvointiin ja yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteisön jäsenenä.

Kuntalaki 5 luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus 28 § Vammaisneuvosto määrittelee; "Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista, Suomi allekirjoitti sopimuksen 06/2016: "Sopimuksen osapuolet, katsovat että vammaisella henkilöllä tulisi olla mahdollisuus osallistua aktiivisesti päätöksentekoprosesseihin, jotka koskevat politiikkaa ja ohjelmia, mukaan lukien sellaiset, jotka suoraan koskevat heitä itseään.

Vammaispalvelulaki - uusi laki tulee voimaan 1.1.2023. "Sosiaali- ja terveysministeriö uudistaa vammaislainsäädännön. Tarkoitus on yhdistää vammaispalvelu-ja kehitysvammalait. Lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta."