Suosikit

Saimaan koulu

Saimaan koulu on Lönnrotin koulun alaisuudessa toimiva yksikkö, jossa on alakoulu sekä yläkoulu omina luokkinaan. Alakoulussa opiskelee lastenpsykiatrian asiakkaana olevia lapsia ja yläkoulussa nuortenpsykiatrian asiakkaana olevia nuoria. 

Alakoulussa on 8 oppilaspaikkaa ja opetuksesta huolehtii kaksi erityisluokanopettajaa yhdessä koulunkäynninohjaajan ja Eksoten koulutyöntekijän kanssa. Yläkoulussa on 14 oppilaspaikkaa ja opetuksesta huolehtii kaksi erityisluokanopettajaa ja yksi koulunkäynninohjaaja. Lisäksi Saimaan koululla työskentelee erityisluokanopettaja, joka tekee konsultoivaa työtä toimien samalla myös resurssiopettajana. 

Nuorisopsykiatrisella osastolla olevilla oppivelvollisuusikäisillä nuorilla on automaattisesti oppilaspaikka sairaalakoulussa, mutta he voivat opiskella myös omissa kouluissaan. Koulussa opiskelee myös avohoidossa olevia oppilaita, joilla on hoitosuhde johonkin psykiatrian yksikköön ja heille on nimetty oma vastuuhenkilö hoitavalta taholta. 

Sairaalaopetuksen järjestämisestä sovitaan sairaalakoulun, oppilaan opetuksen järjestäjän, hoitavan tahon ja oppilaan oppilashuollosta vastaavan tahon kanssa. Opetus on yksilöllistä erityisopetusta, jossa yritetään huomioida jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet. Kouluaineita pyritään opiskelemaan opiskelijan oman oppimissuunnitelman mukaan. 

Oppilaan oma koulu, Saimaan koulu sekä hoitohenkilökunta tekevät yhteistyötä. Saimaan koulun tehtävänä on pitää yllä lapsen tai nuoren koulunkäyntirutiinia hänen voimavarojensa mukaan hoidon tavoitteita tukien. 

Saimaan koulun alaisuudessa työskentelee kaksi hankerahalla palkattua konsultoivaa erityisopettajaa, jotka konsultoivat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella. Hanke alkoi 1.8.2021 ja jatkuu lukuvuoden 2022-2023. Lisätietoa konsultoivan erityisopettajan tarjoamista palveluista saat avaamalla alla olevan linkin.

 

 

Rehtori

JARI HUSU
+35840 0235189 

Alakoulun opettajat

KAISA JÄÄSKELÄINEN
+35840 6282025 (pvm/pmp)

LAURA VARIS
+35840 162 7753 (pvm/pmp)

OUTI MYLLÄRINEN
Konsultoiva erityisopettaja
+35840 531 1985 (pvm/pmp)

Yläkoulun opettajat

MINNA HAAPAKOSKI
+35840 631 5439 (pvm/pmp)

HANNELE HIETAMIES
+35840 631 5688 (pvm/pmp)

MIKKO KIIANEN
+35840 631 5788 (pvm/pmp)

LEEA OHTAMAA
Konsultoiva erityisopettaja
+35840 556 5134 (pvm/pmp)

 

Käyntiosoite

Kasarmikatu 11 Lasten ja nuorten talo/Talli 2
53900 LAPPEENRANTA