Suosikit

Tietoa Ukrainasta saapuville

Tälle sivulle kootaan tietoa Lappeenrannan kaupungin palveluista Ukrainasta saapuville sekä ohjataan heitä ja heitä auttavia tahoja myös muiden keskeisten viranomaisten ja toimijoiden palveluihin.

Maahantulo

Maahanmuuttovirasto (Migri) auttaa maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.

Jos saavut Ukrainasta Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voit oleskella maassa 3 kuukautta viisumivapaasti, hakea tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa.

Tutustu toiminta- ja asiakasohjeisiin Maahanmuuttoviraston verkkosivustolla migri.fi/ukraina. Ohjeita on suomeksi, ukrainaksi, englanniksi ja venäjäksi.

Majoitus

Jos haet tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa, voit majoittua vastaanottokeskukseen. Voit myös järjestää majoituksesi itse. Lisätietoa Maahanmuuttoviraston verkkosivustolla:

Majoittuminen vastaanottokeskukseen (englanniksi)
Majoittuminen yksityismajoitukseen (englanniksi)
Asiakasohjeita (suomeksi, ukrainaksi, englanniksi, venäjäksi)

Lappeenrannan kaupungin vuokra-asuntoja voi tiedustella Lappeenrannan Asuntopalvelut Oy:ltä, jonka verkkosivustolla on tietoa suomeksi ja englanniksi.

Sosiaali- ja terveys- ja maahanmuuttopalvelut

Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin määräytyy sillä perusteella millä statuksella henkilö oleskelee Suomessa. Status voi olla tilapäinen suojelu tai turvapaikan hakija. Biometrisella passilla (turistina) Suomeen tullut henkilö tai työn/opiskelun perusteella oleskeleva. 

Oma vastaanottokeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, kun kyseessä on: 

  • Tilapäinen suojelu 
  • Turvapaikan hakija 

Etelä-Karjalan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, kun kyseessä on: 

  • Turistina tullut henkilö: oikeus vain kiireellisiin ja välttämättömiin palveluihin ja henkilö vastaa yleensä itse kustannuksista 

Oma työterveys, opiskelijaterveydenhuolto tai Etelä-Karjalan hyvinvointialue järjestää terveyspalvelut, kun kyseessä on: 

  • Työntekijä 
  • Tutkinto-opiskelija 

Lisää tietoa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen verkkosivustolla. 

Vakavissa, henkeä uhkaavissa sairaskohtauksissa ja onnettomuuksissa tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112. Hätäpuhelun soittaminen ei maksa mitään. Ohjeita hätänumeroon soittamisesta eri kielillä Hätäkeskuslaitoksen verkkosivustolla

Monikielinen ohjaus- ja neuvontapiste Momentti neuvoo ja ohjaa myös Ukrainasta tulleita suomen, ukrainan, venäjän ja englannin kielellä. 

Toimeentulo

Suomessa perustoimeentulon myöntämisestä vastaa Kela eli Kansaneläkelaitos, jonka verkkosivustolla on tietoa Kelan etuuksista:

Tietoa Ukrainan sodan vaikutuksista Kelan etuuksiin (kela.fi)

Englanniksi: How the war in Ukraine affects the benefits available from Kela (kela.fi)
Ukrainaksi: Як війна в Україні впливає на виплати, що здійснюються Управлінням соціального забезпечення (Kela)
Venäjäksi: Информация о влиянии войны в Украине на пособия Kela

Työnteko

Turvapaikanhakijana voit tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet hakenut turvapaikkaa. Jos olet saanut oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, sinulla on välitön oikeus työntekoon. Jos olet Suomessa viisumivapaasti, voit tehdä töitä tietyissä tehtävissä.

Lisätietoa työntekoon liittyen Maahanmuuttoviraston verkkosivustolla (suomeksi ja ukrainaksi).

Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien vaihtoehtojen välillä:

  • lapset hoidetaan kotona.
  • kunnan järjestämä varhaiskasvatuspaikka.
  • järjestää varhaiskasvatus yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja antaa vanhemmille tietoa kaikista Lappeenrannan kaupungin järjestämistä varhaiskasvatuspalveluista sekä neuvoo tarkemmin varhaiskasvatuspalveluihin hakeutumisessa.

Palveluohjaajan asiointikielet ovat suomi ja englanti. Häneen voi ottaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse:
puh. 040 621 2488, palveluohjausvaka(at)edu.lappeenranta.fi

Perusopetus ja siihen valmistava opetus


Oppivelvollisuus koskee vain niitä lapsia, joilla on virallinen kotikunta Suomessa. Tilapäisen suojelun oleskeluluvan saaneilla ei ole kotikuntaa, joten oppivelvollisuutta ei synny. Perheet voivat siis itse päättää lähettävätkö lapset kouluun vai eivät. Tilanne muuttuu, jos henkilölle jossain vaiheessa määritettään kotikunta.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros pääovien luona). Winkin aukioloajat ja muut yhteystiedot löytyvät Lappeenrannan kaupungin verkkosivustolta.

Ilmoittamisen tekee pääsääntöisesti lapsen huoltaja. Ilmoittautumiseen tarvitaan mukaan passi tai muu henkilöllisyystodistus, jos sellainen on. Jos ei ole, niin mukaan tarvitaan todistus tilapäisen suojelun hakemisesta, jotta lapsen sekä huoltajan nimi saadaan kirjattua samoin kuin hakemuksessa.

Winkissä täytetään lomake, jossa kysytään perustietoja lapsesta ja huoltajista koulua varten. Lomake on käännetty englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi. Winkin henkilökunta puhuu suomea ja englantia.

Tiedot lähetetään lapsen tulevalle koululle. Rehtori tai opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan tai yhteyshenkilöön koulun aloittamisesta, kun valmistelut on tehty.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään Joutsenon koululla (1-9 luokka) sekä Sammonlahden koulun Skinnarilan toimipisteessä (1-6 luokka) ja Sammonlahden yläkoulun toimipisteessä (7-9 luokka). Lapsi ohjataan hänen asuinpakkaansa lähinnä olevaan kouluun.

Maksuton koulukuljetus järjestetään, jos koulumatka on yli 5 km (bussikortti tai koulutaksi). Koulu antaa ohjeet kuljetuksista tarvitessa.

Joukkoliikenteessä matkustaminen

Ukrainan kansalaiset ovat voineet matkustaa maksutta Lappeenrannan joukkoliikenteessä voimassa olevalla passilla tai muulla soveltuvalla asiakirjalla. 

Ukrainalaisten maksuton matkustusoikeus päättyy 1.3.2024, josta alkaen ukrainalaiset matkustavat Lappeenrannan seudun joukkoliikenteen hinnaston mukaisesti.

 Lisätietoa Lappeenrannan joukkoliikenteestä kaupungin verkkosivustolla.

Lemmikkieläimet

1.7.2023 alkaen Suomeen Ukrainasta saapuvien koirien, kissojen ja frettien on täytettävä normaalit lainsäädännön määrittelemät maahantuloehdot.

Tutustu tarkemmin lemmikkieläimiä koskevaan tuontiohjeeseen Ruokaviraston verkkosivustolla (suomeksi, englanniksi). Ohje sisältää tietoa lemmikkien maahantulovaatimuksista.