Suosikit

Hirvieläinvahingot

Voit hakea korvausta hirvieläinten (kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, hirvi, valkohäntäpeura ja metsäpeura) aiheuttamista viljelys- ja eläinvahingoista. 

 

Hirvieläinten aiheuttamista vahingoista voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot kotieläimille

Hirvieläinten aiheuttamista metsävahingoista voit hakea korvausta Metsäkeskukselta.

 

Vahingosta ilmoittaminen

Vahingon havaittuasi ota välittömästi yhteys vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen, jotta maaseutuelinkeinoviranomainen pääsee toteamaan ja arvioimaan vahingon mahdollisimman nopeasti. Vahingon sattuessa viikonloppuna, tee ilmoitus maaseutuelinkeinoviranomaiselle heti seuraavana arkipäivänä. Tee ilmoitus puhelimitse, sähköpostitse tai Ruokaviraston lomakkeella 148.

 

Maastotarkastus

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee vahinkoa koskevan maastotarkastuksen. Maastotarkastuksessa voi olla läsnä korvauksen hakijan lisäksi riistanhoitoyhdistyksen edustaja. Maastotarkastuksessa vahinko todetaan, arvioidaan ja laaditaan vahinkoa koskeva arviokirja. Maastotarkastuksesta peritään 100 euron arviointimaksu. Mikäli vahinko todetaan hirvieläinten aiheuttamaksi, maastotarkastuksesta aiheutuneet kulut korvataan hakijalle. Ilman maaseutuelinkeinoviranomaisen suorittamaa maastotarkastusta hirvieläinvahinkokorvausta ei voida myöntää.

 

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Korvaushakemus tulee toimittaa vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuukauden kuluessa vahinkoarvion valmistumisesta.  Aiheutunut vahinko korvataan, jos korvattavan määrän yhteissumma ylittää 170 euroa/hakija/kalenterivuosi. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen. Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksen hakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista. Eläin- ja irtaimistovahingot maksetaan heti käsittelyn päätyttyä ja viljelysvahingot vahinkovuotta seuraavana keväänä.