Suosikit

Ohje Sammonlahden yläkoulun 7. luokalle siirtyvälle

Lukuvuonna 2024-2025 aloittaville uusille opiskelijoille

7. luokalle ilmoittautuminen

Tammikuun aikana peruskoulun oppilaanohjaajat kiertävät luokissa kertomassa 6. luokan oppilaille 7. luokalle siirtymisestä. Oppilaanohjaajat esittelevät ensisijaisen eli ko. asuinalueen koulun.

Oppilaanohjaajan käynnin yhteydessä 6. luokan oppilaille esitellään Wilman lomake, jossa osoitetaan oppilaan osoitteen mukainen koulu 7. vuosiluokasta eteenpäin. Mikäli oppilas on erityisen tuen piirissä tai erityisen tuen aloittamista harkitaan (huoltajiin ollaan erikseen yhteydessä), voi osoitteen mukainen koulutieto puuttua tai muuttua. Osoitteen mukainen koulutieto voi myöhemmin muuttua myös, mikäli oppilaan osoite muuttuu ennen lukuvuoden alkua.

Lomake 7. luokalle ilmoittautumisesta löytyy Wilmasta kohdasta ”lomakkeet”. Lomakkeen nimi on ”yhdessä yläkouluun 2024″.  Lomakkeelle on merkitty lapsellenne osoitettu ensisijainen koulu. Koulupaikka on kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämien perusteiden mukainen.

7. luokalle ei tarvitse erikseen ilmoittautua, mikäli Wilman lomakkeella oleva tieto ensisijaisesta koulusta hyväksytään. Huoltajien tulee kuitenkin tarkistaa yhdessä oppilaan kanssa lomakkeen tiedot.

Mikäli on tiedossa, että oppilas tulee muuttamaan ennen lukuvuoden alkamista, tulee lomakkeelle täyttää tuleva osoite tai kunta jonne muutetaan. Lomakkeella on lisää ohjeita tältä osin.

Mikäli oppilaalle ei haeta paikkaa erityispainotusryhmästä tai toissijaista koulupaikkaa tai oppilas ei muuta toisen koulun alueelle tai toiselle paikkakunnalle, oppilaalle merkitty ensisijainen koulu tulkitaan hyväksytyksi.

Painotettuun opetukseen hakeminen

Painotukseen hakijat tekevät hakemuksen Wilman lomakkeella sähköisesti. Lomakkeelle pääsette Wilman kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”, sieltä valitaan ”tee uusi hakemus”. Lomakkeen nimi on ”Hakeminen 7. luokalla alkavaan erityisryhmään”.  Toissijaisen koulupaikan hakeminen ja  painotettuun opetukseen hakeminen alkaa 8.1.2024 ja päättyy 31.1.2024.

Erityispainotteiseen opetukseen otetaan ensisijaisesti oppilaita, joiden asuinpaikka on Lappeenranta. Mikäli perustettavassa ryhmässä on tilaa, voidaan erityispainotteiseen opetukseen ottaa myös muiden kuntien valintakriteerit täyttäviä oppilaita lappeenrantalaisten valintakriteerit täyttävien oppilaiden ottamisen jälkeen.

Tulokset valinnoista erityispainotuksiin julkistetaan perjantaina 16.2.2024.

Erityispainotteiseen opetukseen hyväksytyn oppilaan huoltajan tulee sitovasti ilmoittaa oppilaspaikan vastaanottamisesta perjantaihin 23.2.2024 klo 15 mennessä Wilmassa.

Vanhempainilta yläkouluun siirtymisestä

Sammonlahden yläkoululla järjestetään keskiviikkona 17.1.2024 kello 18.30 vanhempainilta 6. luokkalaisten huoltajille (osoite Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta)

1. Sammonlahden koulun liikuntapainotteinen opetus

Sammonlahden koulun liikuntapainotteiseen opetukseen otetaan enintään 20 oppilasta. Mikäli hakijoita on painotettuun opetukseen kahden ryhmän verran, voi rehtori päättää toisen ryhmän perustamisesta koulun resurssien puitteissa.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. liikunnallisuutta arvioivan testin tulokset,
  2. arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken

Sammonlahden koulujen liikuntapainotuksen soveltuvuuskokeet järjestetään Lappeen koulun liikuntasalissa. Kokeisiin saapuvat kaikki hakijat, sinne ei tule erillistä kutsua. Mikäli oppilas hakee muihinkin kouluihin liikuntapainotuksiin tulee hänen osallistua aina hakemiensa painotusluokkien testeihin kyseisissä kouluissa.

Soveltuvuuskoe liikuntapainotteiseen opetusryhmään järjestetään tiistaina 6.2.2024 klo 9 alkaen Lappeen koulun liikuntasalissa (Järviniitunkatu 2, 53850 Lappeenranta). Oppilas tarvitsee soveltuvuuskokeeseen sisäliikuntavarustuksen, sisäpelikengät ja juomapullon. Ruokailumahdollisuus on Lappeen koulun ruokalassa soveltuvuuskokeen jälkeen. Tarkempi ohjeistus tulee lähempänä koepäivää. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairastumisesta ennakkoon vararehtori Juho Laitiselle (p. 040 3541610). Näissä tapauksissa oppilaalla on mahdollisuus osallistua varapäivänä liikuntapainotteisen soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään maanantaina 12.2.2022 klo 9.00 Lappeen koulun liikuntasalissa.

Soveltuvuuskokeen sisältöä voi katsoa linkistä:

www.soveltuvuuskoe.fi (siirtyy ulkoiselle sivulle)

Lisätietoa yläkoulun urheiluluokkatoiminnasta voitte etsiä sivuilta ja katsoa videoita mallisuorituksista:

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/ylakoulutoiminta/ (siirtyy ulkoiselle sivulle)

Soveltuvuuskokeen koulukohtainen osio Sammonlahden koulussa:

Liikuntapainotuslinjan koulukohtainen osio sisältää 8-kuljetus testin. Testi mittaa pääasiassa liikehallintakykyä ja välineenkäsittelytaitoa.

Testiväline: lentopallo

Aika : 60 sekuntia

Testin alussa suorittaja seisoo kahden kartion välissä, jotka ovat 5 metrin etäisyydellä toisistaan. Suorittaja lähtee kuljettamaan lentopalloa jaloillaan. Puolen minuutin kohdalla , äänimerkistä, vaihdetaan käsinkuljetukseen. Minuutin kohdalla suoritus loppuu ja kierrostenlaskija ilmoittaa kierrosten lukumäärän (kierretyt kartiot).

Mallivideo (siirtyy ulkoiselle sivulle)

2. Sammonlahden koulun lumate-painotteinen opetus

Sammonlahden koulun 7. luokalta aloittavaan luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan painottuvaan opetukseen otetaan enintään 20 oppilasta.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettujen  ympäristöopin ja matematiikan arvosanojen summa. Molemmissa oppiaineissa arvosanan tulee olla vähintään 8.
  2. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettu äidinkielen ja kirjallisuuden arvosana.
  3. Arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken

Mikäli ryhmään on valintaperusteet täyttäviä hakijoita vähintään 38, voi rehtori päättää toisen ryhmän perustamisesta.

 

3. Sammonlahden koulun englantipainotteinen opetus

Sammonlahden koulun 7. luokalta alkavaan englantipainotteiseen opetukseen otetaan enintään 20 oppilasta.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettujen englannin kielen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanojen summa. Englannin kielen arvosanan tulee olla vähintään 8.
  2. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettu englannin kielen arvosana.
  3. Arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken.

Mikäli ryhmään on valintaperusteet täyttäviä hakijoita vähintään 38, voi rehtori päättää toisen ryhmän perustamisesta.

4. Sammonlahden koulun taide- ja taitoainepainotteinen opetus

Sammonlahden koulun 7. luokalta alkavaan taide- ja taitopainotteiseen opetukseen otetaan enintään 20 oppilasta.

Oppilaat valitaan seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. Hakukortin täyttöhetkellä viimeisimmässä 6. luokan arvioinnissa annettujen musiikin, kuvataiteen ja käsityön arvosanojen summa
  2. Arvonta saman pistemäärän saaneiden kesken

Mikäli ryhmään on valintaperusteet täyttäviä hakijoita vähintään 38, voi rehtori päättää toisen ryhmän perustamisesta.

Lisätietoja hakemisesta

Rehtori Vesa Raasumaa 040 513 2840
Apulaisrehtori Juha Hämäläinen 040 848 1272
Opinto-ohjaaja Juho Laitinen juho.laitinen@edu.lappeenranta.fi 040 354 1610