Suosikit

Tiuru-Rauha osayleiskaavan muutoksen päivitys, Tiurun lämpölaitos

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Tiurun tulevan lämpölaitoksen alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Suunnittelualue on osoitettu voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa toimitilarakennusten alueeksi. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden lämpölaitoksen sijoittuminen alueelle, mikä tuottaisi kaukolämpöä hakkeella ja vihreällä sähköllä. Tavoitteena on päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja parantaa lämmöntuotannon toimitusvarmuutta. Uusi laitos tulisi korvaamaan olemassa olevan Rauhan Kylpyläntiellä sijaitsevan laitoksen tuotantoa, mutta olemassa oleva laitos toimisi jatkossa vara- ja huippulaitoksena. Lappeenrannan kaupungin ilmasto-ohjelman 2021–2030 päämääränä on toteuttaa Lappeenrannan kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030 mennessä sekä pidemmän aikavälin päästövähennystavoitetta. Lappeenrannan Energia on linjannut jo muutamia vuosia sitten olevansa hiilineutraali vuonna 2026.

Osayleiskaavan kanssa samaan aikaan laaditaan alueelle asemakaavaa.

Sijainti

Osayleiskaava-alue sijaitsee Rauhassa, noin 36 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta itään, Joutsenon keskustaan suunnittelualueelta on matkaa noin 16 kilometriä ja Imatran kaupungin rajalle noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on rakentamatonta aluetta. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Tiuruniementiehen. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 1,5 hehtaaria. 

Kaava-alue merkittynyt Lappeenrannan karttapalveluun.

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.8.-12.9.2022.

Asukastilaisuus pidettiin torstaina 1.9.2022 klo 17.00.

2

Luonnosvaihe 

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §) 3.-25.11.2022.

3

Ehdotusvaihe 

Kaupunkikehityslautakunta 14.12.2022 § 300.

Kaupunginhallitus 19.12.2022 § 563. Osayleiskaava oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti nähtävänä 22.12.2022 – 23.1.2023.

 

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.