Suosikit

Liikuntatilojen ja -paikkojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja menettelyohjeet

Liikuntatoimi vastaa kaupungin liikuntatilojen vakio- ja yksittäisvuorojen myöntämisestä.  Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää liikuntapaikkahinnaston. 

Vuorojen kriteerit ja periaatteet


Vuorojen jaon järjestyskriteerit

 1.  Liikuntatoimen omat palvelut ja hankkeet, urheiluakatemian toiminta, koulujen liikuntatiloissa koulun oma käyttö
 2. Lappeenrantalaiset rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat 
  Käyttövuoroja jaettaessa otetaan huomioon hakijoiden toiminnan luonne ja laajuus sekä laatu 
  ja tarvittaessa sarjataso. Sarjataso vaikuttaa lähinnä korkean käyttöasteen tilojen 
  käyttövuorojen jakamiseen. Huomioon otetaan myös eri liikuntalajien ja -muotojen 
  vaatimukset liikuntapaikan suhteen.
 3. Liikunnallista nuorisotyötä tekevät yhdistykset järjestävät yhteisöt
 4. Aikuisväestölle liikuntaa järjestävät muut yhteisöt kuten kansalaisopisto, seurakunta, kaupungin muut toimialat
 5. Yritykset, yksityiset, mahdolliset muut tahot

Muita vuorojen jakoon liittyviä periaatteita

 1. Vuoro myönnetään vain vuoroa hakeneen urheiluseuran tai muun yhteisön jäsenistöä varten.
 2. Harjoitusvuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin liikuntatoimen lupaa ja hinnoittelua. Vuoromaksu tuloutuu kaupungille.
 3. Lajiliittojen vahvistamat sarjaottelut ja -turnaukset sekä kilpailut ohittavat samalle ajalle merkatut vakiovuorot. Pääsääntöisesti ottelut ja turnaukset pyritään pelaamaanoman seuran vuoroilla.
 4. Vuoroja ei myönnetä, jos hakijalla tai käyttäjällä on maksamattomia vuoromaksuja.
 5. Vuorojenjaossa etusijalla on lasten ja nuorten toiminta.
 6. Liikuntaseurat ja muut yhteisöt päättävät itse yhteisönsä käyttäjäryhmät kullekin myönnetylle vuorolle. Liikuntatoimi suosittelee käyttäjävuoroissa lasten ja nuorten toimintaa sijoitettavaksi alkuillan tunteihin ja aikuisten toiminta loppuiltaan.
 7. Vuorojaolla pyritään lajien monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.
 8. Vuoroilla pyritään aktivoimaan liikunnan kansalaistoimintaa.
 9. Vuorojaolla tuetaan toimintaa jolla pyritään terveyttä edistävän liikunnan lisäämistä ja liikkumattomuuden vähentämistä.
 10. Vuorojen jaossa pyritään huomioimaan toimivan tahon paikallisuus ja liikuntapaikan läheisyys.
 11. Liikuntatoimella on oikeus peruuttaa vakio- ja yksittäisvuoroja perustelluista syistä.

Vuoron hakeminen 

Vakiovuorot haetaan liikuntatoimen antamien ohjeiden mukaisesti kullekin liikuntapaikalle. 

Täytäntöönpano 

 1. Harjoitusvuoron saajan on ilmoitettava ennen harjoituskauden alkua, mitkä jaetuista vuoroista ovat aikuisten vuoroja ja mitkä juniorivuoroja. Ellei ilmoitusta anneta, vuorot laskutetaan aikuisten vuoroina. Vuorot on pyrittävä yksilöimään jo hakuvaiheessa.
 2. Vakiovuoroista peritään maksu vuoron alkamispäivästä vuoron lopetuspäivään asti. Vuorosta ei peritä maksua, mikäli peruutus tulee liikuntatoimen taholta.
 3. Yksittäinen vuoro tulee perua seitsemän vuorokautta ennen kyseistä vuoroa tai siitä peritään normaali hinnaston mukainen maksu.
 4. Liikuntatiloissa työskentelevän henkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava. Jos ohjeita ei noudateta, kaupungilla on oikeus perua annettu vakiovuoro. 

Laskutus 

Liikuntatoimi laskuttaa vuoroja saaneita yhteisöjä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vahvistaman hinnaston mukaisesti. Vuorot laskutetaan pääosin jälkikäteen.

Välineet ja tilat 

 1. Välineet on säilytettävä osoitetuissa tiloissa asianmukaisesti.
 2. Liikunta- ja pukeutumistiloissa tulee noudattaa järjestystä ja siisteyttä. Ilkivallasta johtuvat sotkemiset laskutetaan vuoron saaneelta yhteisöltä.
 3. Jos käyttäjälle luovutetut välineet ovat rikkoutuneet tai rikkoutuvat, tulee siitä ilmoittaa liikuntatilan henkilökunnalle tai osoitteeseen urheilutalo@lappeenranta.fi
 4. Rikkomistapauksessa noudatetaan vahingonkorvauslakia.