Suosikit

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Vaihtoehtona kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle voidaan vanhemmille maksaa tukea joko lapsen kotihoitoon tai yksityisesti järjestettyyn hoitoon.

Kotihoidon tuki

Lasten kotihoidontuki on lapsen hoidon järjestämiseksi maksettava taloudellinen tuki, mikä muodostuu hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Vanhemmat voivat hoitaa lastaan itse kotona kotihoidon tuella, jos perheen nuorin lapsi on alle 3-vuotias. Kotihoidon tukea haetaan Kelalta. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä tulosidonnainen hoitolisä.

Kotihoidon tuki KELA: https://www.kela.fi/kotihoidontuki

Lastenhoidon tuet KELA: https://www.kela.fi/lapsiperheet

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuella tarkoitetaan taloudellista tukea, joka maksetaan vanhemman valitsemalle palvelun tuottajalle. Silloin kun hoidon tuottajana on yksityinen päiväkoti, tuen maksamisen hyväksyy yksityisten päiväkotien ohjaaja. Tuen maksamisen hyväksyy perhepäivähoidon ohjaaja silloin kun palvelun tuottaja on perhepäivähoitaja tai perhe palkkaa hoitajan kotiin. Perheen palkkaaman hoitajan on oltava täysi-ikäinen. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisän yksityisen hoidon tuen maksamisen yhteydessä ilman eri hakemusta.

Yksityisen hoidon tuki KELA: https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

Lastenhoidon tuet KELA: https://www.kela.fi/lapsiperheet