Suosikit

Uusi strategia arvostaa yrittäjiä – ja siten se tukee kaikkien hyvinvointia

Lappeenranta2037-strategia koostuu kolmesta pääosiosta: kasvun kaupungista, kestävästä kaupungista ja koulutuksen kaupungista. Alueisiin usein liitetty sana ”elinvoima” liittyy kaikkiin kolmeen, mutta kun puhutaan hyvinvoinnin ja palveluitten turvaamisesta ja jopa lisäämisestä, nousee kasvu - ja etenkin yritysten kasvu - tärkeään asemaan.

Helena Laitinen työskentelee Wirmassa, jonka tehtävä on auttaa yrityksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa. Yritysneuvojana hän tuntee paikkakunnan liiketoimintakentän hyvin.

-Kun tutustuin uuteen strategiaan, ilahduin siitä, miten hyvin se tukee meidän perustyötämme, Laitinen sanoo.

-Erityisesti pidän siitä konkretiasta, jota tämä pitkän tähtäimen suunnitelma tarjoaa.

Tällä Laitinen viittaa muun muassa lauseeseen: ”Kehitämme ja parannamme yritysten tarvitsemia yritys-, hautomo- ja kiihdyttämöpalveluja sekä tontti- ja toimitilaratkaisuja asiakaslähtöisesti.”

-Tässä on lueteltu yritysten avuntarpeen keskeisiä toimintoja, mutta erityisen tärkeänä koen sanan ”asiakaslähtöisesti”.

-Me olemme täällä palvelemassa asukkaita, jotka maksavat palkkamme ja joita on syytä kuunnella herkällä korvalla.

Selkeät tavoitteet
 

Toinen Laitista miellyttävä seikka strategiaprosessissa on mitattavat ja selkeät tavoitteet. Toimintaa on toki mitattu aiemminkin, mutta nyt toimenpiteitä ja tuloksia arvioidaan yksinkertaisilla mittareilla.

-Olemme toki saaneet palautetta työstämme ja onnistumisestamme esimerkiksi erilaisista kyselyistä, mutta nyt on sellainen tunne, että olemme aktiivisesti sanoittaneet ne asiat, joita meidän toivotaan tekevän, Laitinen sanoo.

-Nyt ne palautteet on viety askelta pidemmälle – niistä on tehty tavoitteita.

ELPA:ssa, eli Elinvoimapalveluissa (Wirma ja Greenreality-palvelut) tavoitteeksi on asetettu muun muassa työpaikkojen ja investointien lisääminen sekä entistä parempi viestintä.

-Määriä on tietenkin helppo seurata, koska sen tiedon saa luvuista, Laitinen sanoo.

-Viestintää sen sijaan on vaikeampi mitata, mutta sen lisääminen on varmasti aiheellista, sillä usein palveluistamme ei yksinkertaisesti tiedetä tarpeeksi.

Henkilökohtaisesti Laitinen kokee varsinkin strategian lanseeraamat arvot hyvänä asiana.

-Tärkeää on tehdä yhdessä, Laitinen painottaa.

-Uskon myös, että näitä arvoja tullaan elämään ja noudattamaan, mikä on hyvä, sillä sanelu ei tee niistä aitoja.

 

Sijoittumissivustolle sisältöä strategiasta

Laitinen on tekemässä muun työnsä ohella uutta sijoittautumissivustoa. Kaupungilla on pitkään haluttu viedä kaikki tänne sijoittuvalle tai muuttavalle yritykselle tarpeellinen tieto yhdelle sivustolle.

-Uusi strategia on antanut tähän työhön valtavasti työkaluja, Laitinen sanoo.

-Yritysten suuri merkitys kaupungin hyvinvoinnille on kuvattu erinomaisesti strategiatekstissä ja se auttaa tässä työssä paljon.

Laitinen haluaa nostaa strategiasta vielä yhden tärkeän asian, joka liittyy niin Lappeenrantaan kuin kestävään kehitykseen.

-Etelä-Karjalassa on todella vahvaa ympäristö- ja energiaosaamista ja se on mielestäni se kärki, jolla pärjäämme, hän sanoo.

-Korona-aikana tehtiin digiloikkaus, kun ihmiset jäivät etätöihin ja uskon, että seuraava loikkaus tullaan tekemään energiassa. Ja Lappeenranta tulee olemaan siinä suunnannäyttäjä!

Julkaistu 22.3.2022