Suosikit

Konsernihallinto

Konsernihallinto luo edellytykset kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupungin johdon ja koko kaupunkikonsernin tulokselliselle toiminnalle sekä vastaa muun muassa strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, omistajaohjauksesta, hankinnoista, viestinnästä ja markkinoinnista, työllisyys ja maahanmuuttopalveluista sekä tuottaa kaikille toimialoille riittävät, asianmukaiset ja yhtäläiset hallintopalvelut.

Konsernihallinto jakautuu strategisen ohjauksen ja kehittämisen tasoon sekä operatiiviseen tasoon:

Strategista ohjausta ja kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämistä johtaa kaupunginjohtaja ja hänen alaisuudessaan muut johtavat viranhaltijat ja toimihenkilöt toimintasäännössä ja toimenkuvissa määritellyn tehtäväjaon mukaisesti. Strategiseen ohjaukseen kuuluvat apulaiskaupunginjohtajan, elinvoimajohtajan, rahoitusjohtajan, henkilöstöjohtajan, kaupunginlakimiehen, kehitysjohtajan, hallintopäällikön sekä turvallisuus- ja riskienhallintapäällikön virat sekä muita virkoja ja toimia.

Operatiivista toimintaa muutoin koordinoi apulaiskaupunginjohtaja ja operatiivisen tason toimintaa johtavat apulaiskaupunginjohtaja, elinvoimajohtaja, ja talous- ja rahoitusjohtaja sekä matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja alla olevan vastuualuejaon mukaisesti. Vastuualueiden strateginen toiminnanohjaus ja hallinnollinen johto on jaettu seuraavasti:

Apulaiskaupunginjohtaja: Yleishallinto omistajaohjaus, asiakirjahallinto, assistenttipalvelut, hankinnat ja kilpailuttaminen, tietohallinto ja osallisuus sekä turvallisuus- ja riskienhallinta.

Talous- ja rahoitusjohtaja: talous ja rahoitus.

Elinvoimajohtaja: Strategiatyö ja kehittäminen, elinvoima-, edunvalvonta- ja kansainväliset asiat, markkinointi ja viestintä, asiakaspalvelu, matkailu, tapahtumat, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut.

Operatiivinen taso jakautuu edelleen 12 tiimiin.