Suosikit

Toiminta-ajatus

Lauritsalan koulun perustehtävänä on laadukkaan perusopetuksen järjestäminen vuosiluokille 1-9. Koulukeskukseen on koottu Lauritsalan alueen keskeisiä lasten ja nuorten palveluita käsittäen noin 700 oppilaan koulun, 140 lapsen päiväkodin, nuorisotilat, oppilashuollon palvelut sekä monipuolisen ilta- ja viikonloppuaikojen liikuntakäytön.

 

Lauritsalan koulun toiminnan pohjana ovat arvot:

  • välittäminen
  • yhdenvertaisuus ja
  • oikeudenmukaisuus

Nämä arvot ilmenevät kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Koulun slogan on #myöollaanmyöjahyviäsiinä. Tämä ilmentää toiminnallista ajatusta yhtenäisestä yhtenäiskoulusta,  rohkeasta omaleimaisuudestamme ja vahvasta itsetunnostamme. Koulu toimintatavoissa korostuu oppilaslähtöisyys/lapsikeskeisyys, monipuoliset työtavat ja yhteisöllisyys.

 

Uusi Lauritsalan koulu on valmistunut vuonna 2022 ja rakennukseen liittyy vuonna 2013 valmistunut päiväkoti sekä vuonna 2010 valmistunut aluekeittiö. Uuden koulun tilat ovat monipuolisia, muunneltavia ja säädeltäviä päivittäisten tarpeiden mukaan. Opiskelu tapahtuu selkeästi rajatuissa oppimistiloissa.

 

Aikuiset ohjaavat ja opettavat oppilaita aktiivisesti ja heitä on runsaasti. Tyypillinen ryhmäkoko on noin 22 oppilasta ja yhä useammalla oppitunnilla on useampikin aikuinen. Koulun aikuiset työskentelevät tiimimäisesti ja osallistuvat kaikkien koulun oppilaiden kasvatustyöhön muodostaen yhtenäisen yhtenäiskoulun kasvatusjatkumon ja –verkoston.