Suosikit

Lämmin käyttövesi

Lämmin käyttövesi on rakennuksen vesilaitteistolla lämmitettyä vettä. Myös lämpimän käyttöveden pitää olla terveydelle haitatonta ja käyttötarkoitukseensa sopivaa.

Legionellat ovat bakteereita, joita esiintyy pieniä määriä maaperässä ja makeissa luonnonvesissä. Legionella-bakteerit voivat lisääntyä suotuisissa olosuhteissa vesilaitteistoissa ja kulkeutua aerosoleina hengitysilmaan esimerkiksi suihkussa käynnin yhteydessä. Legionellabakteeri voi hengitettynä aiheuttaa infektiotaudin, jota kutsutaan legionelloosiksi.

Legionella-bakteerin lisääntymisen estämiseksi on ensisijaisen tärkeää huolehtia kiinteistön vesilaitteistoissa kiertävän veden oikeanlaisista lämpötiloista. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulee olla riittävän kuumaa, vähintään + 55°C ja kylmän talousveden lämpötilan on puolestaan riittävän kylmää eli enintään + 20°C. Lisäksi vesilaitteistojen ja vesipisteiden säännöllinen käyttö, huolto ja puhdistus on tärkeää.

Talousvesiasetuksen mukaan rakennuksissa käytettävän talousveden ja lämpimän käyttöveden legionellamäärän toimenpideraja on 1000 pmy/l.

Legionellabakteerit vesijärjestelmissä - THL 

Talousvesi | Valvira