Suosikit

Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevien kaavojen yhteyteen merkitty MRL tarkoittaa Maankäyttö- ja rakennuslakia. Pääset tutustumaan kuhunkin kaavahankkeeseen tarkemmin klikkaamalla kaavan nimeä. 

Asemakaavat

Aloitusvaihe

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Asemanseudun kehittäminen, Alkaen 12.5.2022.

Konnunsuon aurinkovoimalan asemakaava, alkaen 27.5.2024.

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan.

Konnunsuon aurinkovoimalan asemakaava, 17.6. - 9.8.2024

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä. 

Hyväristönmäen asemakaava, 20.6. - 12.8.2024.

Valtakatu 42. 20.6. - 5.8.2024.

Yleiskaavat

Aloitusvaihe

Ilmoitus osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

 

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. Mahdolliset mielipiteet on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.                 

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.