Suosikit

Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevien kaavojen yhteyteen merkitty MRL tarkoittaa Maankäyttö- ja rakennuslakia.

Asemakaavat

Aloitusvaihe

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Asemanseudun kehittäminen, Alkaen 12.5.2022

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan.

Simolantien asuinalue II vaihe , 7– 28.3.2023

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä. 

Pikisaari Katajasaarenpuisto 13.3.-27.3.2023

Vahvainmäenkatu 16.3. – 17.4.2023

 

Yleiskaavat

Aloitusvaihe

Ilmoitus osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

 

 

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. Mahdolliset mielipiteet on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.                 

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.