Suosikit

Nähtävillä olevat kaavat

Nähtävillä olevien kaavojen yhteyteen merkitty MRL tarkoittaa Maankäyttö- ja rakennuslakia.

Asemakaavat

Aloitusvaihe

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Asemanseudun kehittäminen, Alkaen 12.5.2022

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan.

Ajurinkatu 8-10  25.9.-16.10.2023.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville asettamat asemakaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä. 

Mäntylän entisen koulun alueen asemakaavan muutos 24.8. - 25.9.2023.

 

 

Yleiskaavat

Aloitusvaihe

Ilmoitus osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62§ ja 63§).

Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaava Alkaen 3.7.2023.

 

Luonnosvaihe

Ennakkokuuleminen MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaan. Mahdolliset mielipiteet on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.                 

 

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen julkisesti MRL 65 ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville asettamat yleiskaavat. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungin kirjaamoon viimeiseen nähtävillä olopäivään mennessä.

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - paloasema 29.6. - 18.8.2023.