Suosikit

Rakennusrasitteet

Rasitteen tarve

Rakennusrasite on tarpeen perustaa jos rakennuksen jokin osa ulottuu toisen tontin alueelle (esim. räystäsrakenne), rakennuksilla on yhteinen seinä tontin rajalla, yhteiset talotekniikkalaitteet, tontin rajalla olevaan seinään halutaan tehdä kulkuaukko, tai muutoin jokin rakennuksen rakenne rajoittaa toista tonttia tai rakennuksella on toisen tontin alueella yhteisiä tiloja.

 

Rasitteen perustaminen

Rakennusrasitteen perustamista haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta ja sen perustaa kaupungin rakennuslautakunnan määräämä viranomainen. Rakennuslupahakemuksen liitteenä tulee olla tonttien omistajien kesken laadittu rasitesopimus. Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee olla perustettuna kyseinen sopimuksen mukainen rakennusrasite. Rasite merkitään kiinteistörekisteriin ao. kiinteistön kohdalle ja sen on voimassa vaikka kiinteistö vaihtaisi omistajaa. 

Rasitteen perustamisesta peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.

 

Tarvittavat asiakirjat

Osapuolena yksityinen henkilö

 • Rasitehakemus
 • Alkuperäinen rasitesopimus
 • Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty
 • Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)
  Tontin omistajan valtakirja tai suostumus rasitteen perustamiseksi (vuokratontin osalta)
 • Lainhuutorekisteriote kaikista tonteista
 • Kiinteistörekisteriote kaikista tonteista

Osapuolena yhtiö

 • Rasitehakemus
 • Alkuperäinen rasitesopimus
 • Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty
 • Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)
 • Tontin omistajan valtakirja tai suostumus rasitteen perustamiseksi (vuokratontin osalta)
 • Lainhuutorekisteriote kaikista tonteista
 • Kiinteistörekisteriote kaikista tonteista
 • Kaupparekisteriote kaikista yhtiöstä

Asunto-osakeyhtiön ollessa kyseessä yhtiökokouspöytäkirjaote rasitetta koskevasta asiasta.