Suosikit

Korvenkylän koulu

Korvenkylän koulussa toimivat 1.-6. luokat. Koulu toimii tällä hetkellä jakaantuneena väistötiloihin. Odotamme uuden koulun rakentamista ja valmistumista Korvenkylän lähipalvelukeskuksen yhteyteen.

Korvenkylän koulu on turvallinen ja lähiluonnossa aktiivisesti liikkuva alakoulu Lappeenrannan Rauhan sylissä. Koulussamme painotetaan luontotaitoja, kestävää kehitystä ja avoimuutta niin suhteessa itseen kuin ympäröivään maailmaan. Teemme laaja-alaista yhteistyötä lähialueiden toimijoiden kanssa. Yhteisenä päämääränä koulussamme on kasvattaa lapsista elämänmyönteisiä ja hyvinvoivia maailmankansalaisia, jotka näkevät yhdessä tekemisen voimavarana ja jotka omaksuvat kestävän elämäntavan osaksi arkeaan. Pyrimme osallistamaan oppilaita koulun arjessa, pienissä ja suuremmissakin asioissa. Oppilaskunnan hallituksen toiminta koulussamme on aktiivista ja merkittävää.