Suosikit

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelma 2023 - 2025

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2023 – 2025. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 30.11.2022 ja kaupunginhallituksessa 12.12.2022. 

Kaavoitusohjelma hyväksytään nykyisin kolmelle seuraavalle vuodelle. Kaavoitusohjelmassa on hyväksytty kaupunkisuunnittelun tulevien vuosien työlistalle 89 asemakaavakohdetta sekä 11 yleiskaavakohdetta vuosille 2023-25. Kaavoitusohjelman kohteiden lisäksi käynnistetään vuosittain muutamia muitakin kaavamuutoksia, erityisesti elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Yleiskaavat

1. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Eteläisen osa-alueen 
vaihe 2
2. Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaava
3. Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava
4. Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – Leiri
5. Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – Lauritsala
6. Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - Laulujoutsen
7. Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Iitiä – Pulsa osa-alue
8. Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Kasukkala – Vainikkala 
osa-alue
9. Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Joutsenon osa-alue
10.Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - Saikkola
11.Huuhansuon osayleiskaava

Lisäksi laaditaan asemakaavahankkeisiin liittyviä osayleiskaavojen tarkistuksia.

Asemakaavat ja asemakaavan muutokset

1. Kauppatorin ja ympäristökortteleiden kehittäminen 
2. Oprin kortteli 
Kauppakatu 33 
3. Kauppakeskus Armadan tontti 
4. Valtakatu 42 
5. Valtakatu 48
6. Plathanin talo ja puisto, Valtakatu 54 
7. Valtakatu 51 Vapaudenaukio 
8. Musiikkiopisto
9. Kaupungintalon kortteli 
10.Hotelli Lappee 
11.Keisarinasema
12.Imatrantie 7-9 
13.Kimpisen urheilupuisto 
14.Kimpisenkatu
15.Myllysaari 
16.Kahilanniemen kehittäminen
Keskussairaalan ranta-alue 
Kahilanniementie 5 
17.Kaupunginlahden ranta 
18.Linnoituksen alue 
19.Tukkikatu
20.Leirin asuinalueen kehittäminen
21.Leirin alueen kehittäminen 
22.Simolantien asuinalueen II-vaihe 
23.Ristikankaan hautausmaa 
24.Kesämäen alueen asemakaavan ajantasaistaminen 
25.Lentokentän alue 
• Lentokentäntien yritysalueet
• Aurinkopuisto
26.Tykin alue
Ykköskuja 2
• Mäntykatu xx
27.Asemanseudun kehittäminen 
28.Tellervonkatu 69,71
29.Entisen Alakylän koulun tontti 
30.Armilankatu 18-26 - Pohjolankatu 15-21
31.Ammattiopisto Sampo
32.Keskuspaloasema
33.Armilan sairaalan alue 
34.Toikansuon puhdistamo 
35.Energian luolavarasto Lappeenrannassa
36.Mattilan - Mäntylän alueen asemakaavan ajantasaistaminen 
Kimalaisenkuja
37.Paraistentien asuinalue 
38.Ihalaisen St1 metanolilaitos
39.Hyväristönmäki 
40.Huhtiniemen liikuntakeskuksen alue 
41.Honkakatu 3 
42.Raviradan alue 
43.Länsialueen palveluverkko, vapautuvat alueet 
• Skinnarilan koulu ja päiväkoti
• Lavolan koulu
44.Yliopistonkatu – Skinnarilankatu 
45.Sammonlahden ja Skinnarilan ranta-alueet 
46.Skinnarilan kampusalue 
Kampuksen asuinalue
47.Tervahaudankatu 16
48.Ruoholammen asuinalue
Vahvainmäenkatu
49.Salpausselänkadun alue
50.Voisalmen pallokentän alue 
51.Voisalmen koulu ja päiväkoti
52.Suolahden teollisuusalue
53.Honkasaari 
54.Piiluvanmäki 
55.Pappilanniemi
56.Kisapuiston alue, Lepolan hautausmaa
57.Kaakkoiskaari - Reunakatu
58.Hyrymäen ja Myllymäen alueet 
• Teollisuustonttien laajennukset
• Airikanpuisto
• Hannolantien alue
59.Koivistonkatu
60.Pajarilanväylän työpaikka-alue
• vaihe II
61.Matkailuramppien alue
62.Lapveden teollisuusalue 
63.Hartikkala- Lapvesi alueen asemakaavan ajantasaistaminen 
64.Hakali – Hovinpelto alueen asemakaavan ajantasaistaminen 
65.Lauritsala-talo ja terveysasema 
66.Lauritsalan torin ympäristökortteleiden kehittäminen 
67.Hallituskatu 39 
68.Lauritsalan koulun kortteli
69.Itäisen alueen vapatuvat urheilualueet
Lumikontien kenttä
• Lapveden kenttä
70.Kanavapuisto
71.Laihianranta 
72.Myllyniemi 
73.Pontuksen/Laihian/ Mälkiän täydennysalueet 
74.Mustolan satama- ja teollisuusalue
75.Nuijamaantien varren kaupan alueet 
• Rajamarket (Nuijamaa)
76.Kaksoisraide


Kartalla 2, Joutsenon keskusta- Rauha-Tiuru
77.Kesolantien- Myllytien alue 
78.Honkalahden työväentalon kenttä
79.Ahvenlammen alueen asemakaavan ajantasaistaminen
80.Joutsenon paloasema ja Veteraanikatu
81.Pulpin pohjoisosa
82.Välitien alueen kehittäminen
83.Laulujoutsenen alue
84.Lappeentien eteläpuolen asuinalue
85.Tennistien itäinen alue
86.Punnanlahden alue
87.Tiurun sairaala-alue
88.Tiurun lämpövoimalaitos
89.Pajupolun alue

Likosenlahti
Ajurinkatu 8-10
Myllymäenpuisto

 

 

Kaavoitusohjelma 2023 - 2025