Suosikit

Oppilashuolto

OPPILASHUOLLON PALVELUT 

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuollon toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö. 

Lappeenrannan kaupunki ostaa oppilashuollon palvelut Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiriltä. Eksoten oppilashuollon palvelut -yksikön osalta mukana koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toiminnassa ovat ennaltaehkäisevää terveystyötä tekevät kouluterveydenhoitajat sekä koululääkärit, pääasiallisesti oppimisedellytysten asiantuntijoina toimivat koulupsykologit ja koulukuraattorit. 

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveiden elämäntapojen edistäminen. Yhdessä kodin ja koulun kanssa terveydenhoitaja tukee terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä – auttaa luomaan perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. 

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää ja lapsen terveyttä edistävää toimintaa kouluyhteisössä. Yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa on tärkeää, mikäli olette huolissanne jostakin lapsenne hyvinvointiin liittyvästä asiasta, voitte ottaa yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. 

Koululääkäriin saa yhteyden kouluterveydenhoitajan kautta. 

Myllymäen koulun kouluterveydenhoitaja tavattavissa koululla maanantai-torstai. 

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori ovat koulun sosiaalialan työntekijöitä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Lapsi tai nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimen muiden toimijoiden kanssa. 

Myllymäen koulun koulukuraattori tavattavissa maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.