Suosikit

Maapoliittinen Ohjelma 2024

Lappeenrannan kaupungin uusi maapoliittinen ohjelma 2024 on lainvoimaistumassa toukokuun aikana. Lainvoimaistumisen jälkeen tonttien luovuttamisessa noudatetaan uuden maapoliittisen ohjelman mukaisia periaatteita.

Maapoliittinen ohjelma pähkinänkuoressa

Lappeenrannan kaupungin päätöksenteossa ja päätöksenteon tukena on käytetty vuodesta 1989 alkaen kaupunginvaltuuston vahvistamaa ja määräajoin tarkistettua maapoliittista ohjelmaa. Maapoliittinen ohjelma on yksi strategisista asiakirjoista, joilla määritellään maanhankintaan ja luovutukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpideperiaatteet. Maapoliittisen ohjelman 2024 käyttöönoton on vahvistanut Lappeenrannan kaupunginvaltuusto.

Miten muutos vaikuttaa tonttien hinnoitteluun?”

Uudistetun Maapoliittisen ohjelman 2024 astuttua voimaan uusien Lappeenrannan kau-pungin luovuttamien tonttien vuokraus- ja myyntihinnoitteluperiaatteet perustuvat luovutettavan alueen rakennusoikeuden arvoon (€/k-m2). Rakennusoikeuden määrä osoitetaan esimerkiksi asemakaavassa.

Asuintontti, johon kohdistuu ennen Maapoliittisen Ohjelman 2024 voimaan tuloa tehty maanvuokrasopimus, voidaan ostaa vanhan Maapoliittisen ohjelman 2017 mukaisin ehdoin ja hinnoin 31.12.2024 saakka. Vuokraoikeuden haltijan on jätettävä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon 31.12.2024 mennessä, mikäli hän haluaa käyttää edellä mainittua oikeutta. Hakemuksesta tulee ilmetä vuokralaisen-, tontin- sekä yhteyshenkilön tiedot. Lopullinen kauppa on tehtävä 30.6.2025 mennessä.  Ostomahdollisuus ei kuitenkaan koske rakennuskiellossa olevia tai kaavanvastaisia vanhoja asuinrakennuspaikkoja.

Miten muutos vaikuttaa voimassa olevan maanvuokrasopimuksen mukaiseen vuokrahintaan?

Uusi maapoliittinen ohjelma ei vaikuta voimassa olevan maanvuokrasopimuksen mukaiseen maanvuokraan. 

Muuta huomioitavaa?

Vanhat hinta-arviot eivät lähtökohtaisesti sido kaupunkia, mikäli niistä ei ole tehty kaupunkia sitovaa luovutuspäätöstä. Uuden hinta-arvion saadaksenne olkaa yhteydessä asuintonttien luovutukseen liittyvään neuvontapalveluun.

Voinko itse arvioida suuntaa antavasti asuintontin mahdollisen myynti tai vuokrahinnan?

Voit arvioida kaupungin omistaman asuintontin myynti tai vuokrahinnan omatoimisesti. Suosittelemme kuitenkin, että olette yhteydessä asuintonttien luovutukseen liittyvään neuvontaan alustavan hinta-arvion saamiseksi.

Asuintontin hankinta
Nimi Tiedostomuoto Päivämäärä
Maapoliittinen ohjelma 2024; MAPO 2024 (Ohjelma) pdf 13.3.2024 11.59
Tonttihintataulukot, MAPO 2024 (Aineisto) pdf 14.3.2024 7.33