Suosikit

Prokoulu

Kaukaan koulun arvot ovat turvallisuus, kunnioitus ja yhteistyö.  Tavoitteena on luoda oppilaille turvallinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa oppimisen sekä kunnioittavan ja välittävän vuorovaikutuksen. 

Kaukaan koulu on Prokoulu, jossa toimintaa ohjaa ProKoulu-toimintamatriisi. Prokoulu on tutkimustietoon perustuva hyvään vuorovaikutukseen kasvattava koko koulun yhteinen toimintamalli, jolla ennaltaehkäistään käyttäytymisen ongelmia. Kaukaan koulun toimintamatriisi on luotu yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa. Matriisissa on kuvattu koulun arvot ja niihin sisältyvät tavoitteet:

  1. Turvallisuus → turvallinen koulupäivä
  2. Kunnioitus → otan toiset huomioon
  3. Yhteistyö → osaan toimia ryhmän jäsenenä.

Arvoja harjoitellaan ProKoulun toimintamallin mukaan. Jokaiseen tavoitteeseen liittyy toimintaohjeet, joita voidaan tarvittaessa päivittää lukuvuosittain.