Suosikit
Palvelu

Rajankäynti asemakaava-alueella

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt tai tonttien välisen rajan paikasta on riitaa tai epäselvyyttä, voidaan tontinomistajan kirjallisesta hakemuksesta tehdä rajanmäärääminen.

Toimintaohje

Rajankäyntiä voi hakea sähköisesti verkkoasioinnin kautta tai tulostettavalla lomakkeella, jonka voi pyytää kiinteistönmuodostuspalveluista. Lisätietoja ja toimintaohjeita saat Lappeenrannan kaupungin kiinteistönmuodostuspalveluista toimitusinsinööriltä.

Rajankäynnin hakijana voi olla kiinteistön omistaja tai osaomistaja, vuokraoikeuden haltija, kunta tai henkilö, jonka oikeutta rajankäynti välittömästi koskee.

Lappeenrannan kaupungin asemakaava-alueilla rajankäynnistä vastaa Lappeenrannan kaupunki, muualla Maanmittauslaitos.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Lappeenrannan kaupunki vahvistaa kiinteistötoimitukseen liittyvät maksut erillisellä toimielinpäätöksellä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistönmuodostamislaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Toimitusinsinööri + 358 40 7497290