Suosikit
Palvelu

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, jotka eivät heikon suomen kielen taidon vuoksi voi osallistua suomenkieliseen opetukseen. Ennen valmistavaan opetukseen siirtymistä oppilas osallistuu tarvittaessa kielikokeeseen.

Perusopetukseen valmistavaa opetusta saa seuraavilla kouluilla:

  • Pulpin koulu (1.-6.lk)
  • Joutsenon koulu (7.-9.lk)
  • Sammonlahden koulun Skinnarilan toimintayksikkö (1.-6.lk)
  • Sammonlahden koulu (7.-9.lk)

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. Oppilas opiskelee suomea ja mahdollisesti omaa äidinkieltään sekä integroituu suomenkieliseen opetukseen. Opetuksen pääpaino on luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa sekä niissä perusasioissa, jotka tukevat arkitilanteissa selviytymistä ja kotoutumista.

Ehdot ja kriteerit

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Toimintaohje

Voit ilmoittaa lapsesi perusopetukseen valmistavaan opetukseen, jos lapsellasi ei ole tarvittavia kielellisiä valmiuksia osallistua suomenkieliseen opetukseen. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret, jotka eivät ole osallistuneet esiopetuksen valmistavaan opetukseen. Opetukseen osallistuminen ei edellytä oleskelulupaa.

Kouluun voi ilmoittautua, kun lapsi on muuttanut Lappeenrantaan. Etukäteen ilmoittautuminen ulkomailta käsin ei ole mahdollista.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros pääovien luona). Winkin aukioloajat ja muut yhteystiedot löytyvät Lappeenrannan kaupungin verkkosivustolta. Tapaamisaikaa ei tarvitse varata.

Ilmoittamisen tekee pääsääntöisesti lapsen huoltaja. Ilmoittautumiseen tarvitaan mukaan passi tai muu henkilöllisyystodistus tai esim. todistus oleskeluluvan hakemisesta. Näin nimi saadaan kirjattua samoin kuin väestötiedoissa.

Winkissä täytetään lomake, jossa kysytään perustietoja lapsesta ja huoltajista koulua varten. Lomake on käännetty englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi. Winkin henkilökunta puhuu suomea ja englantia.

Tiedot lähetetään lapsen tulevalle koululle. Rehtori tai opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan tai yhteyshenkilöön koulun aloittamisesta, kun valmistelut on tehty.

Lapsi ohjataan oppilaaksi hänen asuinpakkaansa lähinnä olevaan valmistavaa opetusta antavaan kouluun.

Maksuton koulukuljetus järjestetään, jos koulumatka on yli 5 km (bussikortti tai koulutaksi). Koulu antaa ohjeet kuljetuksista tarvittaessa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628