Suosikit

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.

 

Rakennuslautakunnan päätökset:

 

rakennuslupa 2023-629
405-465-1-6   PAJARILA
Päihdekuntoutuskeskus, jossa asuntoja, oleskelukatos ja 12 maalämpökaivoa
Annettu 21.9.2023

Maisematyölupa 2023-171
405-441-2-3   LAURITSALA
Metsän hakkuu
Annettu 24.8.2023

 

 

Rakennustarkastajan päätökset:

 

rakennuslupa 2023-670
405-560-1-51   Soljola
Rakennusluvan 2009-563 uudelleen voimaan saattaminen loppukatselmusta varten
Annettu 21.9.2023

rakennuslupa 2023-796
405-468-1-156   PARTALA
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 405-2022-1093
Annettu 21.9.2023

rakennuslupa 2023-671
405-37-27-2   MUSTOLA
Koulurakennuksen käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi, siihen liittyvät
erilliset autosuojarakennus, saunarakennus sekä varastorakennus
Annettu 21.9.2023

 

rakennuslupa 2023-518
405-64-11-4   SKINNARILA
Aurinkopaneelien asentaminen maa-asennustelineeseen
Annettu 21.9.2023

 

rakennuslupa 2023-725
405-506-2-43   KARHULA
Jätteen käsittelykeskukseen kiertotalousmateriaalien käsittelylaitos, siihen liittyvä erillinen
 ohjauskonttirakennus ja kaksi varastosiiloa.
Vanhan kiertotalousmateriaalien käsittelylaitoksen, siihen liittyvän erillisen
 automaatiokeskuksen ja kahden varastosiilon purku.
Aloittamisoikeus.
Annettu 21.9.2023

rakennuslupa 2023-770
405-5-58-4   LEIRI
Tilapäinen henkilömäärän ylitys kokoontumishuoneistossa
 kolmelle tapahtumalle ajoille 14.10.2023, 04.11.2023 ja 25.11.2023.
Annettu 21.9.2023

purkamislupa 2023-771
405-567-3-69 Hujakkala
Loma-asunnon purkaminen
annettu 14.9.2023

rakennuslupa 2023-465
405-16-13-1 MATTILA
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2015-184 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset
annettu 14.9.2023

rakennuslupa 2023-334
405-36-173-12 HAKALI
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2021-93 sekä pihavarasto alle 10 m2
annettu 14.9.2023

rakennuslupa 2023-666
405-461-2-5 NYRHILÄ
Omakotitaloon liittyvä erillinen talousrakennus
annettu 14.9.2023

rakennuslupa 2023-585
405-420-2-53 ILOTTULA
Teollisuushallin laajennus
annettu 14.9.2023

 

Tarkastusinsinöörin päätökset:

toimenpidelupa 2023-457
405-69-96-4   RUOHOLAMPI
Omakotitalon muutostyö
Annettu 28.9.2023

toimenpidelupa 2023-775
405-467-1-17   PARKKARILA
Rantasauna
Annettu 28.9.2023

toimenpidelupa 2023-811
405-431-5-17   KORKIA-AHO
Omakotitalon sisäisiä muutostöitä, uusi piippu ja maalämpökaivo
Annettu 28.9.2023

toimenpidelupa 2023-840
405-69-137-6   RUOHOLAMPI
Omakotitalon valokatteellisen terassin katon muutos viherkatoksi
Annettu 25.9.2023

toimenpidelupa 2023-786
405-11-15-8   TYKKI-KIVIHARJU
Omakotitalon sisäisiä muutostöitä sekä avattavin siuunkääntyvin liukulasein varustettu terassi
Annettu 25.9.2023

toimenpidelupa 2023-524
405-57-31-1   HIESSILTA
Omakotitaloon liittyvä erillinen pihakatos
Annettu 25.9.2023

toimenpidelupa 2023-799
405-442-1-437   LAVOLA
Omakotitaloon liittyvän erillisen eläinsuojan katos
Annettu 21.9.2023

rakennuslupa 2023-745
405-54-124-1   KARHUVUORI
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2022-820
Annettu 18.9.2023


rakennuslupa 2023-686
405-20-51-1 VOISALMI
Omakotitaloon liittyvä erillinen saunarakennus
Annettu 14.9.2023

rakennuslupa 2023-750
405-406-12-78 HAAPAJÄRVI
Omakotitaloon liittyvän erillisen saunarakennuksen purkaminen
ja uuden saunarakennuksen rakentaminen
Annettu 14.9.2023

rakennuslupa 2023-531
405-489-1-40 TIRILÄ
Omakotitaloon piipun rakentaminen
Annettu 14.9.2023

rakennuslupa 2023-603
405-33-144-15 LAURITSALA
Omakotitalon laajennus
Annettu 14.9.2023

rakennuslupa 2023-723
405-9-39-2   PELTOLA
Asuinkerrostalon ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen
Annettu 11.9.2023

 

 

 

LVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

toimenpidelupa 2023-829
405-539-1-483   Kesola
Omakotitalon lämmitysjärjestelmän muutos
Annettu 25.9.2023

toimenpidelupa 2023-722
405-431-4-86   KORKIA-AHO
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
annettu 15.9.2023

toimenpidelupa 2023-753
405-431-5-16   KORKIA-AHO
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 15.9.2023

toimenpidelupa 2023-810
405-428-1-196   KAUSKILA
Omakotitaloon liittyvät kaksi maalämpökaivoa sekä jätevesijärjestelmä harmaille vesille
Annettu 15.9.2023