Suosikit

Myönnetyt luvat

Lappeenrannan rakennuslautakunnan ja virkamiesten lupa-asioissa tekemistä ratkaisuista ilmoitetaan ennen päätöksen antamista rakennusvalvonnan ilmoitustaululle asetettavassa luettelossa. Tämän vuoksi sanotaan, että rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen kaikkien asianosaisten tietoon sinä päivänä, jona se on annettu. Antamispäivä sekä päätöksen lainvoimaisuuspäivä on julkipanoilmoituksessa erikseen mainittu.


Rakennuslautakunnan päätökset:

rakennuslupa 2024-338
405-11-51-5 TYKKI-KIVIHARJU
29 asuinhuoneistoinen kerrostalo ja polkupyöräkatos sekä tontin osittainen aitaaminen
Vanhan seurakuntatalon purkaminen
Annettu 5.7.2024

Rakennusvalvonnan johtaja vs. päätökset:

rakennuslupa 2024-482
405-11-66-13   TYKKI-KIVIHARJU
Omakotitalon peruskorjaus ja piha-aita kadun varteen
Ennakkoon  aloittaminen
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-394
405-15-10-3   HARAPAINEN
Vanhan meijerirakennuksen kylmäväraston muutos tuotantotilaksi ja tuotantotilan laajennus
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-458
405-16-12-5 MATTILA
Omakotitalo ja siihen kuuluva erillinen talousrakennus
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-359
405-53-9-12 PAJARILA
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 2014-491
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-476
405-538-5-9 KARSTURANTA
Omakotitaloon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2023-54
405-2-5-2   KESKUS
Kiinteistö Oy Oprin tilojen väliaikaiset muutokset
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2023-55
405-2-5-45   KESKUS
Kiinteistö Oy OPRIN sekä Kiinteistö Oy Valtakatu 30:n väliaikaiset muutokset
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-410
405-480-1-80 SAIKKOLA
Omakotitaloon liittyvä erillinen talousrakennus sekä aloittamisoikeus
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2023-107
405-2-5-3   KESKUS
Kiinteistö Oy Oprin ja Kiinteistö Oy Valtakatu 30 liiketilojen sulkemisten vaikutukset Koulukatu 3:lle
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-413
405-405-5-6 ARMILA
Omakotitalo ja jätevesijärjestelmä sekä erillinen talousrakennus alle 20 m2
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-510
405-474-2-1   RASOLA
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 2019-310
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-471
405-425-4-26   KARHUSJÄRVI
Omakotitaloon liittyvä erillinen eläinsuoja ja jätevesijärjestelmä
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-383
405-871-1-13 lunastusyksiköt
Rajavartioasemaan liittyvä erillinen talousrakennus ja aloittamisoikeus
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-384
405-478-3-34 RYÖSÖLÄ
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2022-814
Annettu 5.7.2024

rakennuslupa 2024-459
405-18-3-15 IHALAINEN
Rikastamorakennus, pressuhalli, rakennus autojen tyhjennyspumpuille, pressuhallivarasto
sekä lietto ja purkupaikka
Annettu 5.7.2024

 

Rakennusvalvonnan johtajan päätökset:

rakennuslupa 2024-332
405-572-10-165   Lahnajärvi
Päiväkotirakennuksen purkaminen
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-391
405-11-66-2   TYKKI-KIVIHARJU
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 405-2019-222 ja
 jatkoaika 1 vuosi rakennustöiden loppuun saattamiseksi
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-424
405-3-5-29   KYLPYLÄ
Toimistorakennuksen liiketilojen 1 ja 2 yhdistäminen
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-437
405-538-1-4   Karsturanta
Omakotitaloon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-381
405-541-4-12   Kohoniemi
Jatkoaika kolme (3) vuotta rakennusluvan 2019-458 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-222
405-535-6-5   Joutseno
Noutovarastorakennus, jätetilarakennus ja mainospyloni
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-515
405-33-95-3   LAURITSALA
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2023-189
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-382405-443-2-1   LEMPIÄLÄ
Omakotitaloon liittyvä erillinen maasauna, jätevesijärjestelmä ja aloittamisoikeus
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-434
405-414-1-152   HIRVISAARI
Loma-asuntoon liittyvä erillinen talousrakennus
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2023-590
405-4-63-3   PALLO-TYYSTERNIEMI
Rakennusvaiheen aikaiset  muutokset ja lopulliset piirustukset
toimenpidelupaan 405-2022-84
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2023-589
405-4-62-3   PALLO-TYYSTERNIEMI
Rakennusvaiheen aikaiset muutokset ja lopulliset piirustukset
rakennuslupaan 405-2022-83
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-439
405-41-52-3   LAIHIA
Omakotitalo ja talousrakennus
Aloittamisoikeus
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-390
405-62-139-1   UUS-LAVOLA
Kolmen asuinrivitalon vesikatteen muutos
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-501
405-5-34-4   LEIRI
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2023-24
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-469
405-477-8-22   RUTOLA
Talousrakennus
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-484
405-9-31-4   PELTOLA
Kauppakeskusrakennuksen sisäisiä muutostöitä
Aloittamisoikeus

Annettu 20.6.2024
rakennuslupa 2024-296
405-480-1-345   SAIKKOLA
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2022-666
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-485
405-14-6-16   REIJOLA
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 405-2023-982
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-304
405-579-10-22   Ylijärvi
Loma-asunto ja erillinen rantasauna, sekä jätevesijärjestelmä
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-229
405-15-9-11   HARAPAINEN
Rakennustyönaikaiset muutokset rakennuslupaan 405-2023-336
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-429
405-438-15-0   LAPVESI
Kehruuhuoneen sähkötilan jäähdytysyksikön sijoitus julkisivulle
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-333
405-538-11-387   Karsturanta
Liikehuoneiston muutos kahvilaksi ja henkilömäärän vahvistaminen. Aloittamisoikeus.
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-387
405-32-4-5   KAUKAS
Paloasemarakennuksen sisäiset muutostyöt
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-451
405-10-11-12   ALAKYLÄ
Rakennustyönaikainen muutos rakennuslupaan 405-2024-150
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-463
405-416-1-85   HYTTILÄ
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2024-463 rakennustöiden loppuunsaattamiselle
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-412
405-419-2-13   IITIÄ
Yksihuoneistoiseen asuinrakennukseen liittyvä jätevesijärjestelmän uusiminen sekä julkisivumuutos
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-423
405-452-1-169   MIKONSAARI
Rakennustyönaikainen muutos lupaan 2021-641
Annettu 13.6.2024Tarkastusinsinöörin päätökset:

toimenpidelupa 2024-525
405-501-1-0 LAPPEENRANTA
Yleisötapahtuman Lappeenrannan juhlaviikot tapahtumajärjestelyt
3.-17.8.2024 aikana
Henkilömäärien vahvistaminen kokoontumisalueille
Annettu 8.7.2024

toimenpidelupa 2024-107
405-20-29-5 VOISALMI
Asuinkerrostalon ja parvekkeiden korjaustoimenpide
Annettu 8.7.2024

toimenpidelupa 2024-292
405-438-15-0 LAPVESI
Kehruuhuoneen terassin puurakenteinen lattialaudoitus
Terassin alueen rajaaminen mustalla köysikaiteella ja irralliset pöytävarjot
Annettu 8.7.2024

toimenpidelupa 2024-540
405-35-165-9 LAPVESI
Myymälähallin julkisivun muutostyö
Annettu 4.7.2024

toimenpidelupa 2024-498
405-3-7-2 KYLPYLÄ
Asuinkerrostalon julkisivun muutostyö
Annettu 4.7.2024

toimenpidelupa 2024-541
405-64-84-2 SKINNARILA
Öljysäiliön suoja-altaan suojakatos
Aloittamisoikeus
Annettu 4.7.2024

toimenpidelupa 2023-1019
405-2-5-18 KESKUS
Toimistorakennuksen julkisivuvalaistus
Annettu 4.7.2024

rakennuslupa 2024-385
405-11-72-1 TYKKI-KIVIHARJU
Omakotitalon lasikatteinen terassi varustettuna sivuunvedettävin liukulasiseinin
Annettu 3.7.2024

rakennuslupa 2024-521
405-476-2-59 RUOHIALA
Loma-asunto
Annettu 3.7.2024

toimenpidelupa 2024-519
405-3-7-50   KYLPYLÄ
Asuinkerrostalon asuinhuoneiston A11 sisäiset muutostyöt
Annettu 27.6.2024

toimenpidelupa 2024-494'
405-39-176-19   HARTIKKALA
Meluaita omakotitalotontille
Annettu 27.6.2024

rakennuslupa 2024-367
405-477-8-27   RUTOLA
Rantasauna ja kaksi erillistä talousrakennusta alle 10m2
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-483
405-567-4-8   Hujakkala
Loma-asuntoon liittyvä erillinen rantasauna ja vanhan rantasaunan purkaminen
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-370
405-559-1-1   Saviniemi
Rantasauna
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-317
405-6-10-6   TAIKINAMÄKI
Asuinrivitalon terassien kattaminen sekä varustaminen avattavin sivuun kääntyvin liukulasein.
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-121
405-22-50-8   KIVISALMI
Omakotitaloon uusi tulisija ja savupiippu
Annettu 20.6.2024

rakennuslupa 2024-470
405-22-3-1   KIVISALMI
Asuinkerrostalon julkisivun muutostyö
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-445
405-419-2-67   IITIÄ
Loma-asunnon laajennus
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-472
405-420-2-62   ILLOTTULA
Omakotitaloon liittyvä erillinen autokatos
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-398
405-62-118-4   UUS-LAVOLA
Kolmen asuinrivitalon ikkunoiden uusiminen
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-358
405-62-118-3   UUS-LAVOLA
Asuinrivitalojen ikkunoiden ja terassiovien uusiminen
Annettu 13.6.2024

rakennuslupa 2024-405
405-457-1-27   MUSTOLA
Rakennus 5B:n vesikaton uusiminen
Annettu 13.6.2024

 

LVI-tarkastusinsinöörin päätökset:

toimenpidelupa 2024-415
405-535-2-78   Joutseno
Omakotitaloon liittyvä maalämpökaivo
Annettu 27.6.2024

toimenpidelupa 2024-490
405-63-1-4   KOURULA
Asuinkerrostalon linjasaneeraus
Annettu 27.6.2024

toimenpidelupa 2024-207
405-63-19-2   KOURULA
Kahden asuinkerrostalon sähkö- ja kv-linjasaneeraus
Annettu 27.6.2024

toimenpidelupa 2024-310
405-462-2-35   OIKKOLA
Omakotitaloon liittyvä jätevesijärjestelmä
Annettu 27.6.2024