Suosikit

Musiikkiluokalla opiskelu

Lappeenrannan peruskoulujen musiikkiluokat

 

Musiikkiluokat ovat toimineet Lappeenrannassa vuodesta 1967 lähtien. Toiminta on vakiintunut kokonaisuudeksi, jossa musiikkiluokat käyvä oppilas saa normaalin perusopetuksen lisäksi vahvan musiikillisen peruskoulutuksen. Musiikkia on muodossa tai toisessa käytännössä joka koulupäivä. Opetus koostuu monipuolisesta laulamisesta, soittamisesta ja musiikkitiedosta eri muodoissaan.

Mikäli oppilas vastaanottaa haun yhteydessä saadun opiskelupaikan Lappeenrannan musiikkiopistolta, tulee hänelle henkilökohtainen soitin, jonka opetus tapahtuu iltapäivisin tai iltaisin musiikkiopistolla. Soitinopetuksen määrä on 45 – 60 minuuttia viikossa henkilökohtaisena opetuksena. Soittotaidon kehittyessä opinto-ohjelmaan sisältyy musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti yhteissoitto.

9-vuotiaalle soveltuvia soittimia ovat huilu, oboe, klarinetti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, tuuba, saksofoni, baritonitorvi, piano, harmonikka, lyömäsoittimet, kantele, kitara, sähkökitara, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso ja sähköbasso. Sukupuolella ei ole vaikutusta soittimen valintaan. Pianoon valittavalla tulee olla kotona harjoituskäyttöön soveltuva akustinen piano, ei sähköpiano.

Musiikkiluokan oppilaiden soitinvalinnoilla pyritään antamaan mahdollisimman monelle oppilaalle mahdollisuus yhdessä soittamiseen. Se on yksi musiikin harrastuksen innostavimpia tekijöitä. Musiikkiopiston kulloinenkin opettajatilanne asettaa puitteet soitinjakaumalle.

Valintakokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä pyrkijä esittää toivomuksensa soittimesta, jota haluaa ryhtyä opiskelemaan. Ensisijaisen toivomuksen lisäksi pyrkijän on hyvä esittää myös vaihtoehtoinen soitintoivomus siltä varalta, että valintakokeen hyväksymisestä huolimatta ensisijaiseen soittimeen ei oppilaspaikkatilanteen vuoksi voida ottaa oppilaita. Soitinvalinnan voi jättää myös avoimeksi, jolloin musiikkiopisto antaa oman ehdotuksensa. 

    

Opiskelu musiikkiluokilla

 

Lappeenrannan musiikkiluokat toimivat yleisopetuksen rinnalla tarjoten oppilaille painotettua musiikinopetusta eli musiikin opetuksen määrä on normaalia suurempi. Musiikin perusteita eli nuotinluku- ja kirjoitustaitoa opiskellaan jo kolmannelta luokalta alkaen ja jatketaan koko peruskoulun ajan. Musiikin perusteiden opetuksessa tehdään yhteistyötä musiikkiopiston kanssa. Musiikkituntien lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kerhoihin. Kimpisen yhtenäiskoulussa kerhoja on myös muissa taide- ja taitoaineissa, joten esim. liikunnasta kiinnostunut musiikkiluokan oppilas saa mahdollisuuksia myös ko. aineen harrastamiseen koulupäivän yhteydessä.

Kaikki musiikkiluokat esiintyvät runsaasti. Erilaiset vuoden aikana pidettävät juhlatilaisuudet ovat esimerkkejä tilanteista, joihin musiikkiluokilta pyydetään esiintyjiä. Oppilaat saavat näin ollen musiikkiluokka-aikanaan paljon esiintymiskokemusta. Esiintymisillä ja pitkäjänteisellä harjoittelulla on huomattu olevan positiivinen vaikutus oppilaiden yleisiin opiskelutaitoihin. Musiikkiluokkalainen on myös vastuullinen koululainen.