Suosikit

Järjestyssäännöt

Oppilaan käyttäytymistä koskeva perussääntö on perusopetuslain 35 §, joka edellyttää, että oppilas:

1) suorittaa tehtävänsä tunnollisesti,

2) käyttäytyy asiallisesti,

3) noudattaa koulun järjestyssääntöä sekä

4) käsittelee huolellisesti koulun omaisuutta.

 

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on selvittää koulun sisäistä järjestystä ja siten taata turvallinen, oppimista suosiva ja viihtyisä kouluympäristö.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän ajan, kaikissa kouluun liittyvissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä koulumatkoilla.

 

Lauritsalan koulun oppilas:

 • käyttäytyy noudattaen hyviä tapoja ja järjestystä
 • ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon toiset ihmiset
 • tervehtii ystävällisesti
 • ei käytä päihteitä, ei tupakoi
 • ei tuo kouluun mitään sellaisia välineitä, tuotteita tai aineita, joista voisi olla haittaa tai vaaraa koulussa
 • selvittää ongelmatilanteet rauhallisesti

 

OPPITUNNIT

 • tulee oppitunnille ajoissa ja jättää päällysvaatteet naulakkoon
 • tuo tarvittavat työvälineet mukanaan
 • huolehtii omalta osaltaan oppitunnin hyvästä, häiriöttömästä sujumisesta
 • on pois oppitunnilta vain sairauden tai opettajalta tai rehtorilta saadun luvan perusteella
 • selvittää poissaolot luokanvalvojalle välittömästi poissaolon päätyttyä

 

VÄLITUNNIT

 • viettää välitunnit koulualueella
 • huolehtii omalta osaltaan käytävien WC-tilojen ja pihan siistinä pysymisestä
 • toimii niin, ettei aiheuta vahingonvaaraa itselle, muille henkilöille eikä ympäristölle

 

KOULUMATKAT

 • noudattaa koulumatkoilla liikennesääntöjä ja on kulkuneuvoissa huomaavainen muita ihmisiä kohtaan
 • noudattaa linja-autonkuljettajan antamia ohjeita
 • jättää kulkuvälineet niille varattuihin paikkoihin koulualueella

 

RUOKAILU

 • odottaa vuoroaan ruokajonossa
 • noudatta hyviä pöytätapoja
 • palauttaa ruokailuvälineet niille varattuun paikkaan ja jättää pöydän siistiksi jälkeensä

 

OMA JA VIERAS OMAISUUS

 • pitää arvoesineet (raha, matkaliput yms) aina mukanaan
 • pitää hyvän huolen käyttöönsä annetuista kirjoista ja muusta koulun omaisuudesta