Suosikit

Järjestyssäännöt

Lauritsalan koulun järjestyssäännöt

 

Säännöt astuvat voimaan 1.8.2023.

  

Perusopetuslain 35 § edellyttää, että oppilas

 

1) suorittaa tehtävänsä tunnollisesti,

2) käyttäytyy asiallisesti,

3) noudattaa koulun järjestyssääntöä sekä

4) käsittelee huolellisesti koulun omaisuutta. Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvallinen, oppimista tukeva ja viihtyisä kouluympäristö. 

 

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän ajan, kaikissa kouluun liittyvissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä koulumatkoilla. Lauritsalan koulun oppilas: 

 

 • noudattaa hyviä tapoja
 • huomioi toiset ihmiset
 • tervehtii ystävällisesti
 • puhuu kohteliaasti
 • ei käytä päihteitä eikä tupakkatuotteita
 • ei tuo kouluun vaaraa tai haittaa aiheuttavia aineita tai esineitä 
 • selvittää ongelmatilanteet asiallisesti ja rauhallisestiOPPITUNNIT 

 

 • jättää kengät omaan kenkäeteiseen ja ulkovaatteet niille varatuille paikoille
 • tulee oppitunnille ajoissa 
 • tuo tarvittavat työvälineet mukanaan 
 • osallistuu opetukseen ja huolehtii omalta osaltaan oppitunnin sujumisesta 
 • on pois oppitunnilta vain hyväksytystä syystä 

 

VÄLITUNNIT 

 

 • viettää välitunnit niille määrätyillä alueilla
  • 1.-7.-luokkalaiset koulun pihalla
  • 8.-9.-luokkalaiset koulun pihalla tai halutessaan sisävälituntialueella KOULUMATKAT JA KULKUVÄLINEET

 

 • noudattaa koulumatkoilla liikennesääntöjä
 • jättää kulkuvälineet niille varattuihin paikkoihin eikä käytä niitä koulupäivän aikana ilman aikuisen lupaa 

 

RUOKAILU 

 

 • noudattaa hyviä tapoja
 • ruokailee ilman ulkovaatteita, päähinettä ja reppua
 • jättää pöydän siistiksi ja palauttaa ruokailuvälineet niille varattuun paikkaan 
 • syö koululounaan koulun ravintolassa 

 

OMA JA VIERAS OMAISUUS 

 

 • huolehtii omista tavaroistaan 
 • säilyttää tavarat niille tarkoitetuissa paikoissa
 • huolehtii käyttöönsä annetusta koulun omaisuudesta vastuullisesti
 • ei koske toisten tavaroihin ilman lupaa
 • huolehtii omalta osaltaan koulun tilojen kunnossa pysymisestä 
 • kertoo aikuiselle, jos havaitsee ilkivaltaa tai sotkemista

 

DIGILAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN 

 

 • käyttää digilaitteita vastuullisesti oppitunneilla ja myös niiden ulkopuolella
 • käyttää oppitunneilla digilaitteita opettajan ohjeiden mukaan

Lauritsalan koulun järjestyssääntöjen ja perusopetuslain lisäksi oppilaan lainvastaisiin tekoihin ja /tai rikoksiin sovelletaan tarvittaessa ja tapauskohtaisesti muita Suomen lakeja (esim. rikoslaki, tupakkalaki, vahingonkorvauslaki ja tieliikennelaki).