Suosikit

Kaupungin hankinnat

Kaupungin eri toimialojen hankinnat kilpailutetaan voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Tarjouksensa voi jättää mikä tahansa yritys tai yhteisö, joka täyttää tilaajan ennalta määrittelemät vaatimukset. 

Hankintojen lähtökohta 

Lappeenrannan kaupungin hankintoja ohjaavat kaupungin omat hankintaohjeet, hyvät hallintakäytännöt sekä lait. Hankinnoilla pyritään tukemaan myös kaupungin strategiaa sekä elinkeinopolitiikkaa. Erityistä huomiota kiinnitetään alueen elinvoiman ja työllisyyden tukemiseen, kestävään kehitykseen sekä hankintojen innovatiivisuuteen ja tuloksellisuuteen. 

Julkisia hankintoja ohjaavat syrjimättömyyden, tasapuolisuuden ja avoimuuden periaatteet. Pienet ja keskisuuret yritykset sekä yhteisöt pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin.  

Vuosittaiset hankintavolyymit 
n. 340 milj. €/ kuntien hankinnat Etelä-Karjalan maakunnassa 
n. 37 mrd. €/ koko Suomi 

Tarvitsetko lisätietoa?

Yleisempiä hankintoihin tai hankintaprosessiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen hankintapalvelut@lappeenranta.fi tai ota yhteyttä hankinnan yhteyshenkilöön.
Avoinna olevaan tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin vastaamme vain tarjousportaalin sisällä (vaatii kirjautumisen).