Suosikit

Maksut

Lappeenrannan kaupunginkirjastossa perittävät maksut 1.6.2020 alkaen:

 • Maksu noutamatta jääneestä varauksesta 1,50 €, ei lasten- ja nuortenosastojen aineistosta.
 • Kaukolainojen tilausmaksu (kaikki Heili-kirjastojen ulkopuoliset kirjastot) 5,00 €
 • Kirjastokortin uusiminen 2,00 €

Myöhästymismaksut:

Myöhästymismaksu peritään heti eräpäivän jälkeen kaikilta kalenteripäiviltä juhlapyhät mukaan lukien 0,20 €/laina/vrk. Myöhästymismaksu peritään myös lehdistä. Lastenaineistosta ei peritä myöhästymismaksuja. Maksamattomat myöhästymismaksut ja muut maksut kertyvät lainaajan maksutilille, jonka suuruus saa olla korkeinaan 10,00 €. Kertyneet maksut on maksettava viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen lainauksen yhteydessä. Lainan ylin sakkomaksu on 6,00 €/laina.

Myöhästymisilmoitusmaksu:

Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua edellisen huomautuksen lähettämisestä. Varatusta aineistosta lähtee ensimmäinen myöhästymisilmoitus yhden vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokautta edellisen huomautuksen lähettämisestä.

Myöhästymisilmoituksista peritään 0,80 €/ilmoitus. Maksu peritään myös lasten- ja nuortenosastojen aineistosta.

Laskutuslisä on 5,00 € laskulta, laskutuslisä peritään myös lasten- ja nuortenosastojen aineistosta.

Palauttamaton aineisto laskutetaan 40 vuorokauden kuluttua viimeisestä muistutuksesta. Konsolipelien korvaushinta on korkeintaan 40,00 €, DVD-levyjen, Blu-ray-levyjen ja cd-romien korvaushinta on korkeintaan 20,00 €, muusta aineistosta peritään aineistorekisterin mukainen korvaus.

Valokopiot ja tulosteet:

Valokopiot / arkki

 • A4 0,50 €
 • A3 0,60 €

Värilliset valokopiot / arkki

 • A4 1,00 €
 • A3 2,00 €

Atk-tulosteet / arkki

 • mustavalkoiset 0,20 €
 • värilliset 1,00 €

Kokoelmasta poistetun aineiston myyntihinnat:

 • Kokoelmista poistetut lehdet 0,20 €/kpl
 • Kokoelmista poistetut muut aineistot 0,50 €/kpl

Muut tuotteet:

 • Muovikassit 0,20 €
 • Kuitukangaskassi (Lappeenranta) 2,00 €
 • CD- ja DVD-levyt 2,00 €

Kokoustilojen ja muiden tilojen maksut:

Lappeenrannan kaupunginkirjaston kokoontumistiloja luovutetaan yleisötilaisuuksien sekä kokous- ja koulutustilaisuuksien järjestämistä varten, mikäli tästä ei aiheudu haittaa kirjaston omalle toiminnalle. Käyttäjinä voivat olla paikalliset yhdistykset, järjestöt, opintopiirit sekä kaupungin muut hallintokunnat ja virastot.

Tiloja voi käyttää ensisijaisesti kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

Tiloja voidaan käyttää vain kirjaston aukioloaikoina tai erillisen sopimuksen mukaan. Aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvasta käytöstä on lisäksi suoritettava kaikki tilaisuuden järjestelystä aiheutuvat ylimääräiset kulut. Kirjaston tiloissa tulee noudattaa hyvää järjestystä. Tilaisuuden järjestäjä on korvausvelvollinen mahdollisista vahingoista, joita tilojen käyttäjät aiheuttavat kirjaston kiinteistölle tai irtaimistolle.

Maksullisten tilojen lisäksi kirjastosta löytyy kaksi Smartblock kuutiota työskentelyä ja opiskelua varten. Smartblockien käyttö on ilmaista ja ajanvaraus pakollista. Tilaan mahtuu enintään neljä ihmistä kerrallaan.

Tilavaraukset

Pääkirjasto toimii remontin ajan väistötiloissa kauppakeskus IsoKristiinassa.

Väistötilojen kokoustiloissa ei ole äänieristystä, äänet kantautuvat muualle kirjastoon.

Kirjastossa on kokoustiloja:

Pauli (10 henkilöä) ja Ulla (12 henkilöä) sekä

monitoimisali Olli (n. 100 henkeä).

Lasten- ja nuortenosastolla on lisäksi satutila Iiris (29 henkeä)

Kahdessa Smartblockissa on paras äänieristys (max. varausaika 2 tuntia, 4 henkeä).

Kaikkia tiloja voi varata pääkirjaston neuvonnasta, puh. 040 130 9172 tai neuvonta.kirjasto@lappeenranta.fi

Kokoustilojen maksut

Jatkuva varaus koko kaudeksi (syyskuun alusta toukokuun loppuun):

2 kertaa viikossa 350,00 €
1 kerta viikossa 220,00 €
2 kertaa kuussa 180,00 €
1 kerta kuussa 140,00 €

Yksittäiset tilaisuudet:

Toistaiseksi maksuttomia, kun kyseessä on yleishyödyllinen ja kirjastolain tavoitteiden mukainen toiminta.

Lauritsalan tutkijanhuoneen vuokraus:

10,00 € /pv
40,00 € /vk
90,00 € /kk

Lauritsalan kerho- ja bänditilojen varausmaksut 1.9.2020 lähtien:

Kerhotila ajalla 1.9.-31.5.
2 kertaa viikossa 200,00 €
1 kerta viikossa 120,00 €
2 kertaa kuussa 100,00 €
1 kerta kuussa 50,00 €

Bänditila

Kausivuokra 1.9.-31.8. 300 €
Tila varataan harkinnan mukaan 1-3 bändille, vuokra jaetaan varaajien kesken.

Varauslomake

Kokoustiloja varattaessa on täytettävä varauslomake, jossa ilmoitetaan tilaisuuden ajankohta, aihe, varaajayhteisö, yhteyshenkilö sekä laskutusosoite. Varauslomakkeessa varaaja sitoutuu noudattamaan yllä olevia tilojen käyttöperiaatteita. Varauslomakkeita saa vahtimestareilta.