Suosikit

Hulevesien hallinnan ohjelma

Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt 7.4.2021 Hulevesien hallinnan ohjelman, jonka tavoitteena on ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja sekä ylläpitää veden luontaista kiertokulkua paikalliset olosuhteet huomioiden. Ohjelman avulla ohjataan rakentamista ja suunnittelua siten, että hulevesien hallinta otetaan huomioon maankäytön suunnittelusta lähtien ja se on mukana jokaisessa suunnittelun ja rakentamisen vaiheessa.

Ohjelmassa on esitetty hulevesien hallinnan tavoitteet ja tärkeysjärjestys, jotka koskevat niin kaupunkia kuin yksityistä rakentajaakin. Ohjelmassa annetaan myös ohjeita kiinteistönomistajille rakennuslupavaiheessa laadittavaa hulevesiselvitystä varten.

 

Tavoitteet ja tärkeysjärjestys

Lappeenrannassa on sovittu hulevesien hallinnan päätavoitteiksi

  • Hallitaan ja ehkäistään hulevesistä johtuvia tulvahaittoja 
  • Ylläpidetään pohjavesivarantoja 
  • Säilytetään vesistöjen virkistyskäyttö hulevesien laadun hallinnan avulla 
  • Minimoidaan putkiverkoston laajentamista 
  • Minimoidaan jätevedenpuhdistamolle johdettavien hulevesien määrää 
  • Lisätään luonnonmukaisia ja syntypaikalla toteutettavia hulevesien hallintamenetelmiä, jotka edistävät luonnon ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta 
  • Hyödynnetään hulevettä resurssina, kuten maisemaelementtinä, kastelussa tai kosteikkojen perustamisessa. 

Hulevesien hallinnan tärkeysjärjestyksen periaatteena on ensisijaisesti vähentää syntyvien hulevesien määrää käyttämällä esimerkiksi läpäiseviä päällysteitä ja jättämällä rakennetulle alueelle vettä imeyttäviä ja haihduttavia kasvillisuusalueita. Hulevesiä tulee mahdollisuuksien mukaan käsitellä ja hyödyntää syntypaikallaan. Omakotitontilla kattovesiä voi kerätä kastelukäyttöön tai imeyttää maaperään. Mikäli vesiä ei pystytä imeyttämään esimerkiksi maaperän olosuhteiden takia, tulee niitä viivyttää syntypaikalla joko maanpäällisissä rakenteissa (esim. sadepuutarhat ja painanteet) tai maanalaisissa rakenteissa. Hulevesien johtaminen hulevesiviemäriin on tärkeysjärjestyksessä vasta viimeisenä vaihtoehtona.