Suosikit

Kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkikehityksen toimiala tuottaa asukkaiden ja elinkeinoelämän tarvitsemia teknisiä sekä aineettomia palveluja ja tuotteita. Lisäksi toimiala tuottaa yritys- ja sijoittumispalveluita sekä kehittää elinkeinotoimintaympäristöä. Tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö asukkaille ja houkutteleva toimintaympäristö yrityksille. Kaupunkikehitystoimialan keskeisimmät palvelut ovat:

 • rakentamisen viranomaistehtävät ja neuvonta
 • joukkoliikenteen kehittäminen
 • ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu
 • maankäytön suunnittelu kuten kaavoitus
 • kaupungin omistamien maa-alueiden luovutus - ja käyttö
 • katujen ja puistojen kunnosapito
 • kartta- ja paikkatietoaineiston luovuttaminen
 • osoitenumerointi ja nimistö
 • kaupungin omistamien metsien hoito
 • maakunnallisen maaseutuhallinnon tehtävät
 • tontin lohkominen
Postiosoite

Kaupunkikehitys, PL 11, 53101 Lappeenranta
kirjaamo@lappeenranta.fi
Puhelinvaihde 05 6161

Toimialajohtaja

Kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi 
puh. 040 740 1643, pasi.leimi@lappeenranta.fi

Toimialan tuottamat palvelut, hankintailmoitukset sekä asiakirjapyynnöt
Toimialan keskeisimpiä asiakirjoja
Nimi Tiedostomuoto Päivämäärä