Suosikit

Lapsiystävällinen Lappeenranta

Lapsiystävällinen kunta logo Lappeenranta

Lappeenranta on lapsiystävällinen kunta!

UNICEF on myöntänyt Lappeenrannalle vuonna 2019 Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen seuraavaksi 4 vuodeksi. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö on käynnistynyt Lappeenrannassa 2015. Kaupungille myönnettiin ensimmäinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus joulukuussa 2016.

Lapsen oikeuksien puolesta

UNICEF tarkoittaa lapsiystävällisyydellä lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet ovat syrjimättömyys, lapsen edun ensisijainen harkinta, oikeus elämään ja kehittymiseen ja lapsen näkemysten kunnioittaminen.

Lue lisää Unicefin lapsen oikeuksien sopimuksesta

Lapsen oikeuksien sopimus - tiivistelmä

Lue lisää

Lapsiystävällisessä kunnassa

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina.
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjenuorana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan. Lisäksi arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia.
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
  • sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa.
  • lapset ja nuoret kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

Lapsiystävällinen kunta -tunnus velvoittaa koko kaupunkia toimimaan lapsiystävällisesti, ei ainoastaan lasten ja nuoren parissa toimivia tahoja, kuten varhaiskasvatusta, opetusta ja nuorisotoimea. Esimerkiksi kaavoituksessa onkin monella tapaa hyödynnetty lasten ja nuorten näkemyksiä.

Lapsiystävällinen Lappeenranta -koordinaatioryhmä

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmänä toimii Lappeenrannan nuorisolain 9 §:n mukainen ohjaus- ja palveluverkosto, jota kutsutaan Lasten ja nuorten lautakunnan työkokoukseksi. Siihen kuuluu lasten ja nuorten lautakunnan jäsenten lisäksi johtavia viranhaltijoita, hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden ohjausryhmä, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen edustajia, kolmannen sektorin toimijoita, nuorisovaltuuston edustaja, Etelä-Karjalan koulutuskunnan edustaja sekä poliisin edustaja.

Ryhmä on kattava ja poikkihallinnollinen ja sillä on hyvä mandaatti edistää kunnan lapsiystävällisyyttä. Ryhmä seuraa ja arvioi kehittämistyön etenemistä sekä vastaa jatkotoimintasuunnitelman laatimisesta.

Lasten ja nuorten lautakunnan työkokous kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

 

Historiaa

Lappeenrannalla on jo pitkät perinteet tehdä yhdessä muiden toimijoiden kanssa lapsia ja nuoria kuullen yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Neljän vuoden välein on vuodesta 1998 lähtien koottu lasten ja nuorten hyvinvointiselontekoja, jossa on asetettu konkreettisia kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä.

Vuodesta 2017 lukien koordinointitehtävä on annettu lasten ja nuorten lautakunnalle. Kehittämistavoitteet ja toimenpiteet on sisällytetty osaksi kaupungin strategiaa.

Tutustu Lapsiystävällinen kunta-malliin ja lapsen oikeuksiin

Unicefin lapsiystävällinen kunta

Lue lisää

Lapsen oikeuksien sopimus

Lue lisää

Kansallinen lapsistrategia

Lue lisää

Lapsiystävällisen kunnan yhteyshenkilöt Lappeenrannassa

Juhani Junnilainen

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja 

juhani.junnilainen@lappeenranta.fi
+358 40 190 6270

Kimmo Hölkki

Nuorisotoimenjohtaja

kimmo.holkki@lappeenranta.fi
+358 400 154 596