Suosikit

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toimintasääntö 2021-2025

Vanhusneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vanhusneuvosto koostuu kaupungissa toimivien eri lappeenrantalaisten vanhusjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista edustajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja kaupungin eri toimialojen viranhaltijoista.

Vanhusneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan ikääntyneiden asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialueisen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kuntalain 5 luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus kohdassa 27 § määritellään vanhusneuvoston toiminta ja tehtävät seuraavasti:

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulain 2 luku Kunnan yleiset velvollisuudet ja kohdassa 11 § todetaan seuraavasti;

Vanhusneuvosto. Kunnan vanhusneuvostosta säädetään kuntalain 27 §:ssä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan tämän lain 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. ( 5 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja 6 § Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi)