Suosikit

Maakunnallinen nuorisotyö

Neljä nuorta istuvat ja katsovat puhelimiaan.

Etelä-Karjalassa nuorisotyön saralla tehdään paljon yhteistyötä kuntarajat ylittäen. Maakunnallisella nuorisotyöllä pyritään turvaamaan entistä paremmin nuorten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa ja laadussa. Toimintaa toteutetaan muun muassa alueellisten verkostojen, tapaamisten ja koulutusten avulla ja sitä pohjataan kuntien kanssa yhdessä laadittuun nuorisotyön perussuunnitelmaan. Maakunnallista nuorisotyötä koordinoidaan alueellisesti Lappeenrannan kaupungin toimesta ja toteutetaan Etelä- Suomen Aluehallintoviraston tuella.

Maakunnallisen nuorisotyön taustaa

Etelä-Karjalassa on jo pitkälle juurtuneet perinteet nuorisotyössä ja yhteistyötä on alueellamme tehty jo vuosia. Maakunnallinen nuorisotyö sekä ensimmäinen maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma ovat syntyneet vuosina 2018-2020 toteutetun Oikeesti Oikeella Asialla –kehittämishankkeen myötä. Hankkeessa olivat mukana Etelä-Karjalan kunnista Parikkala, Ruokolahti, Rautjärvi, Imatra, Luumäki, Lemi, Taipalsaari ja Lappeenranta. Hanketta toteutettiin ajalla 1.10.2018–31.12.2020 ja hankkeen rahoittajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä osallistujakunnat.

Hankkeessa tutkittiin kuntien käytäntöjä toteuttaa nuorisotyötä, mitä kaikkea nuorisotyö sisältää ja mitä nuorisotyö oikeasti on Etelä-Karjalan kunnissa. Tärkeää oli myös saada selville palveluiden nykytilanne ja kuntalaisten, sidosryhmien sekä yhteistyökumppaneiden tyytyväisyys nuorisotyön tarjoamiin palveluihin. Hankkeen avulla pystyttiin selvittämään, miten tarjolla olevat palvelut vastaavat odotuksia ja sitä, millaista palvelua nuoret ja muut kuntalaiset odottavat nuorisopalveluilta. Hankkeen yksi päätavoitteista oli myös määrittää, mistä elementeistä muodostuu laadukas eteläkarjalainen kunnallinen nuorisotyö sekä löytää nuorisotyölle laadullisia mittareita. Hankkeen ja sen tulosten avulla maakuntaan on voitu luoda kaiken kaikkiaan vahvempi pohja yhteisöllisyyden rakentumiselle sekä monialaiselle yhteistyölle.  

 

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS)
2020-2023

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma määrittelee Etelä-Karjalassa toteutettavan nuorisotyön arvopohjan, päämäärät sekä käytössä olevat työmuodot, niiden tavoitteet ja arviointimenetelmät. Kun kuntien nuorisotyön palvelut yhdenmukaistuvat yhteisen NUPSin myötä, niin se turvaa alueellista yhdenvertaisuutta nuorisopalveluiden osalta Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan nuorisolla on jatkossa mahdollisuus entistä tasavertaisempaan nuorisotyöhön riippumatta asuinkunnasta vaikka kunnat tulisivat jatkossakin toteuttamaan nuorisotyötä omien resurssien ja mahdollisesti jo ennalta määriteltyjen toimintastrategioiden pohjalta, kuitenkin maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman linjaukset huomioiden.

Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman myötä nuorisotyön sekä muun palvelujärjestelmän osalta voidaan yhä paremmin tehdä yhteistyötä, jonka avulla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelman työstäminen Etelä-Karjalaan aloitettiin syksyllä 2019 kun Oikeesti Oikeella Asialla – kehittämishankkeen toinen toimintakausi käynnistyi. Hankkeen osallistujakunnat osallistuivat kaikki suunnittelutyöhön ja perussuunnitelmaa kirjoitettiin Lappeenrannan kaupungin nuorisotyön perussuunnitelmaa (NUPS) hyödyntäen, joka oli valmistunut tammikuussa 2019. Maakunnallinen perussuunnitelma valmistui keväällä 2020.

 

Maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaatio 

Etelä-Karjalassa kuntien alueella tehtävää nuorisotyötä koordinoi maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaattori. Maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaattorin työtehtäviin kuuluu muun muassa maakunnallisen perussuunnitelman kirjoittaminen ja päivittäminen, maakunnallisten auditointien ja verkostojen toiminnan koordinointi sekä maakunnallisten tapaamisten sekä koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen.

Aluekoordinaattori edustaa myös omaa aluettaan valtakunnallisessa aluekoordinaation yhteistyöryhmässä. Maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaattori auttaa luomaan pohjaa monialaiselle yhteistyölle ja on näin ollen osaltaan mukana kehittämässä maakunnallista nuorisotyötä. 

Lisätietoa maakunnallisesta nuorisotyöstä

Salla Juha

Aluekoordinaattori

salla.juha@lappeenranta.fi
+358406267554