Suosikit

Maakunnallinen nuorisotyö

Neljä nuorta istuvat ja katsovat puhelimiaan.

Kaakkois-Suomessa tehdään nuorisotyön saralla paljon yhteistyötä kuntarajat ylittäen. Maakunnallisella nuorisotyöllä pyritään turvaamaan entistä paremmin nuorten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa ja laadussa. Maakunnallista nuorisotyötä Kaakkois-Suomessa koordinoidaan alueellisesti Lappeenrannan kaupungin toimesta ja toteutetaan Etelä-Suomen Aluehallintoviraston sekä alueen kuntien tuella.

Maakunnallisen nuorisotyön taustaa

 

 Maakunnallinen nuorisotyö nykymuodossaan on saanut alkunsa aikanaan Etelä-Karjalassa, jossa toteutettiin vuosien 2018–2020 aikana Oikeesti Oikeella Asialla –kehittämishanketta. Hankkeen aikana maakunnallinen nuorisotyö muotoutui hiljalleen pysyväksi toimintavaksi alueella ja hankkeen aikana luotiin myös ensimmäinen maakunnallisen nuorisotyön perussuunnitelma Etelä-Karjalaan.

Hankkeen päätyttyä toimintaa jatkettiin Etelä-Karjalassa maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaationa ja kevään 2023 aikana toiminta laajeni myös Kymenlaaksoon. Näin ollen toiminta kattaa nykymuodossaan koko Kaakkois-Suomen. Alueella on tehty maakuntien kesken yhteistyötä nuorisotyön osalta vuosien varrella useiden kehittämishankkeiden avulla, joten yhteistyön laajentaminen koskemaan myös aluekoordinaatiota on ollut hyvin luonnollinen jatkumo tälle alueelliselle kehittämiselle.

Nuorisotyön aluekoordinaatiolla pyritään jatkossa arvioimaan Kaakkois-Suomessa sen hetkistä nuorisotyötä ja sen kehittämistarpeita. Aluekoordinaation avulla on mahdollista tarjota kuntien työntekijöille ajantasaista koulutusta vastaten kentän tarpeisiin ja toiveisiin. Aluekoordinaation avulla luodaan myös pohjaa kuntarajat ylittävälle yhteistyölle, sillä tuetaan jo mahdollisten, olemassa olevien yhteistyörakenteiden vahvistamista sekä kehitetään nuorisotyön verkostojen toimintaa. Aluekoordinaation toimintaa ja sen edistymistä seuraa koko ajan Kaakkois-Suomen alueen kuntien sekä nuorisoalan valtakunnallisten toimijoiden edustajista koottu ohjausryhmä.

Maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaatio

 

Kaakkois-Suomen kuntien alueella tehtävää nuorisotyötä koordinoi maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaattorit. Maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaattoreiden työtehtäviin kuuluu muun muassa maakunnallisen perussuunnitelman kirjoittaminen ja päivittäminen, maakunnallisten auditointien ja verkostojen toiminnan koordinointi sekä maakunnallisten tapaamisten sekä koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen.

Aluekoordinaattorit edustavat myös omaa aluettaan valtakunnallisessa aluekoordinaation yhteistyöryhmässä. Maakunnallisen nuorisotyön aluekoordinaattorit auttavat luomaan pohjaa monialaiselle yhteistyölle ja on näin ollen ovat osaltaan mukana kehittämässä maakunnallista nuorisotyötä. 

Lisätietoa maakunnallisesta nuorisotyöstä

Salla Juha

Aluekoordinaattori

salla.juha@lappeenranta.fi
+358406267554

Saara Kiiskinen

Aluekoordinaattori

saara.kiiskinen@lappeenranta.fi
+358401941595