Suosikit

Kauppahallin järjestyssääntö

1 Yleistä

Lappeenrannan kaupungin kauppahallissa on noudatettava terveydenhoitolain ja -asetuksen määräysten ja muiden yleisten säännösten ohella tämän järjestyssäännön määräyksiä sekä tämän järjestyssäännön nojalla teknisen lautakunnan tai muiden viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Edellä mainittujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi terveydenhuolto- ja hallinjärjestysviranomaisille on sallittava esteetön pääsy hallin myymälöihin ja varastosuojiin.

2 Aukioloaika

Kauppahallin aukioloajoissa on noudatettava vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden aukioloajoista annettua lakia. Tekninen lautakunta vahvistaa aukioloajan edellä mainitun lain antamissa puitteissa.

3 Yleinen järjestys

Kauppahallissa tulee yleisen siisteyden ja järjestyksen osalta noudattaa teknisen viraston kiinteistöosaston antamia ohjeita.

4 Myyntipaikkojen vuokraus

Tekninen lautakunta vahvistaa kauppahallin vuokrat ja vuokraa hallipaikat päättämällään tavalla.

5 Myyntipaikkojen ryhmittely ja kaupattavat tavarat 

Tekninen lautakunta vahvistaa, saatuaan asiasta terveydenhuoltoviranomaisten lausunnon, hallimyymälät kauppaa varten eri myymäläryhmiin. Hallimyymälässä saa pitää kaupan terveydenhuoltoviranomaisten hyväksymiä tuotteita.

6 Kauppatoiminta

Kauppatoiminnan yksityiskohtaisesta järjestämisestä kauppahallissa antaa ohjeita tarvittaessa teknisen viraston kiinteistöosasto.

7 Järjestyssäännön noudattaminen

Jos hallikauppias ei noudata tämän järjestyssäännön tai asianomaisten viranomaisten sen perusteella antamia määräyksiä tai ohjeita voi tekninen lautakunta sulkea myymälän ja purkaa vuokrasopimuksen.

8 Voimaantulo

Tämän järjestyssäännön on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.4.1982.