Suosikit

Ojituserimielisyydet

Jos ojituksen ympärille syntyy erimielisyys, jonka osapuolet eivät kykene itse ratkaisemaan, voidaan pyytää apua kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ojitusta koskevan erimielisyyden, joka ei edellytä vesilain mukaista lupaa tai jota ei käsitellä ojitustoimituksessa, ja joka aiheutuu:

1) ojan tekemisestä toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki;

2) ojan suunnan muuttamisesta;

3) veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon;

4) muusta vastaavasta syystä.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee myös riita-asiat, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojitusten kunnossapidon aiheuttaen vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi myös määrätä korvauksia haitasta kärsineelle. On suositeltavaa tuoda ojitusta koskevat riidat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedoksi ennen niiden pitkittymistä.

Ensisijaisesti erimielisyys pyritään selvittämään sovittelemalla. Ojituserimielisyyksissä, joissa yhteisymmärrystä ei löydetä sovittelusta huolimatta, voidaan asia saattaa asianomaisten toimesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

Erimielisyysasian käsittelyn voi aloittaa lähettämällä vapaamuotoinen kirjelmä, jossa kuvataan tilanne sekä ilmoitetaan osapuolten nimet ja yhteystiedot. Kirjelmä tulee toimittaa ympäristönsuojelun kirjaamoon (ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi). Ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaisun hakeminen, valituskelpoisen päätös, käsitellään soveltuvin osin vesilain 11 luvun hakemusmenettelyn mukaisesti.

Haja-asutusalueilla ojitusriitoja käsitellään yleensä vesilain mukaisesti, kun taas asemakaava-alueilla sovelletaan pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslakia. Valituskelpoisen päätöksen hakeminen on maksullista, ja maksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.