Suosikit
Verkkoasiointi

Omien tietojen oikaisupyyntö

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus omien tietojensa oikaisuun, jos tiedot ovat virheellisiä tai ne eivät ole ajantasaisia. Useimmissa järjestelmissä omia tietoja voi muokata suoraan ja voit myös olla yhteydessä kyseisen palvelun vastuutahoon. Pyynnön voi myös tehdä oheisella sähköisellä lomakkeella.

Verkkosivu

Siirry verkkoasiointiin

Käytön tuki