Suosikit

Ohjeita kaavamuutoksen hakijalle

Mikäli olet tilan/tontin omistaja tai haltija ja haluat hakea asemakaavan muutoksen voimassa olevaan asemakaavaan, voit hakea muutosta verkkolomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on seuraavat tiedot.

 • muutoskohteen tiedot (kaupunginosa/kortteli/tontti, osoite)
 • hakijan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus / y-tunnus)
 • yhteyshenkilön tiedot (jos eri kuin hakija)
 • laskutusosoite jos eri kuin hakija
 • muutosesitys (myös kartalla)
 • perustelut
 • liitteet
  • selvitys omistus- / hallintaoikeudesta 
  • ote asunto-osakeyhtiön hallituksen / yhtiökokouksen pöytäkirjasta, mikäli hakija on asunto-osakeyhtiö
  •  valtakirja, mikäli  vapaamuotoisen hakemuksen allekirjoittaa tai sähköiselle lomakkeelle tunnistautuu muu kuin hakija (valtakirjassa tulee olla kiinteistön kaikkien omistajien/haltijoiden allekirjoitukset ja nimen selvennykset) tai mikäli kiinteistön omistus-/hallintaoikeus on useammalla 
  • alustava suunnitelma alueen käytöstä
  • karttaote

Ennen hakemuksen jättämistä sinun tulee keskustella kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voit tiedustella tarkemmin muutoksen aikataulusta, kustannuksista ym. muutokseen liittyvistä asioista.

Asemakaavan tai asemakaavanmuutoksen hakulomake: https://formbox.fi/e-form/fi/LPR/901aa8c8e8

Kirjallinen hakemus osoitetaan Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan  kaupunkisuunnittelulle ja toimitetaan osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.

Hakiessasi sitoudut maksamaan kaupungille kaupunkikehityslautakunnan hyväksymät asemakaavan- ja tonttijaon muutoksista perittävät maksut .