Suosikit

Kehittämishankkeet

Mikä on hanke?

Lappeenrannan kaupungilla hankkeet toimivat työkaluina strategian toimeenpanoon ja perustoiminnan kehittämiseen. Hankkeiden avulla ratkaistaan muun muassa monia käytännön ongelmia sekä kehitetään uusia palveluita. Yleensä hankkeissa on mukana toimijoita eri organisaatioista, jotka myös rahoittavat hanketta kukin omalla panoksellaan.

Tällä sivustolla on kunkin hankkeen hankekortilla ilmoitettu hankkeen kokonaiskustannukset, joka sisältää kaikkien rahoittajien osuuden eli hankkeen kaikki kulut. Lappeenrannan kaupungin oma budjetti ilmaisee vain Lappeenrannan kaupungin osuuden hankkeessa. Kaupunki saa kuitenkin usein avustusta hankkeisiin muualta, kuten maakuntaliitoilta, ministeriöiltä tai Euroopan unionin ohjelmista. Oma rahoitus kertoo Lappeenrannan kaupungille todellisuudessa maksettavaksi jäävä hankkeen omarahoitusosuuden. Hankkeiden omarahoitusosuudet vaihtelevat rahoitusinstrumentista (esimerkiksi EAKR, Horizon Europe, Interreg, ESR) riippuen 0 % - 50 %. Investointihankkeissa omarahoitusosuus voi olla jopa 90 %.

Nimi Alkaa Päättyy Vastuualue Rahoitusohjelma
01.01.2024 30.11.2026

Elinvoimapalvelut

Yrityspalvelut

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

01.01.2024 01.06.2025

Kadut ja ympäristö

Kaupunkikehityksen toimiala

YM Vesiensuojelun tehostamisohjelma

01.01.2024 31.12.2027

Ympäristökehitys

Kaupunkikehityksen toimiala

Horizon-miss-2023-Clima-Cities

03.10.2023 31.03.2025

Kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkisuunnittelu

Valtionavustus

01.09.2023 28.02.2025

Kulttuuritoimi

Maakunnan omaehtoinen kehittämisraha MOKRA

01.08.2023 31.07.2024

Nuorisotoimi

Valtionavustus

22.06.2023 14.11.2025

Kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkisuunnittelu

Valtionavustus

15.06.2023 31.12.2025

Perusopetus

Valtionavustus

01.06.2023 31.12.2024

Perusopetus

Valtionavustus

01.06.2023 31.12.2025

Eduks

Valtionavustus

12.05.2023 31.12.2024

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Valtionavustus

01.05.2023 31.08.2024

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Elinvoimapalvelut

Greenreality -palvelut

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

26.04.2023 31.12.2025

Kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkisuunnittelu

Valtionavustus

01.04.2023 31.12.2024

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Elinvoimapalvelut

Yrityspalvelut

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus

23.03.2023 31.12.2024

Perusopetus

Valtionavustus

01.03.2023 30.06.2025

Ympäristökehitys

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

01.03.2023 28.02.2026

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Elinvoimapalvelut

Greenreality -palvelut

Interreg Europe

01.01.2023 28.02.2025

Kulttuuritoimi

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

01.01.2023 31.12.2025

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Elinvoimapalvelut

Greenreality -palvelut

Interreg Baltic Sea Region -ohjelma 2021-2027

01.01.2023 28.02.2025

Kulttuuritoimi

Euroopan sosiaalirahasto ESR+

01.01.2023 31.07.2024

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

01.01.2023 31.12.2024

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkisuunnittelu

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

EU:n kertaluonteinen elpymisväline (RRF)

NextGenerationEU

19.12.2022 31.07.2024

Lukiokoulutus

Valtionavustus

09.11.2022 31.07.2024

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Valtionavustus

01.11.2022 15.11.2024

Kaupunkisuunnittelu

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

NextGenerationEU

26.10.2022 31.07.2024

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Valtionavustus

20.06.2022 31.12.2024

Perusopetus

Valtionavustus

17.06.2022 31.12.2024

Varhaiskasvatus

Valtionavustus

15.06.2022 31.07.2024

Perusopetus

Valtionavustus

01.06.2022 31.12.2024

Lukiokoulutus

24.05.2022 31.12.2024

Perusopetus

Valtionavustus

01.10.2021 30.09.2025

Kadut ja ympäristö

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

01.08.2021 31.12.2024

Elinvoimapalvelut

Yrityspalvelut

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

01.11.2017 31.10.2024

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

LIFE programme (EU)

Perusopetus

Valtionavustus

15.11.2024

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Kaupunkisuunnittelu

Vihreän siirtymän investointihankkeiden edistäminen